Evangeliet til jødene
Profetordet til menighetene

NETANJAHU FIKK REGJERINGSOPPDRAGET

Netanjahu fikk regjeringsoppdraget
Lapid og Bennet forhandlet til siste minutt om en annen løsning, men Bibi beholdt overtaket.
 

 

Det var den 23. mars det var nyvalg i Israel. Stemmene ble tellet opp i de par neste dagene. Og det offisielle valgresultatet ble deretter meddelt den israelske presidenten Reuven Rivlin. Hans oppgave er så å samtale med samtlige partiledere som er representert i det israelske parlamentet Knesset for å finne ut hvilken statsminister-kandidat som det er mest sannsynlig kan sikre seg ryggdekning for en regjering blant de 120 folkevalgte.
 
Påskeuken kom imellom
Like etter valget kom selve kalenderen til å spille en rolle. For straks valguken i slutten av mars var fullført, begynte den jødiske påskefeiringen. I år traff den jødiske kalenderen svært godt sammen med vår vestlige gregorianske kalender, slik at vi begge hadde påske i samme uke. Men påskeuken i Israel gjorde at president Rivlin måtte vente til etter påske før han begynte sonderingene om statsminister-kandidat.
Tirsdag etter påske var president Rivlin ferdig med sonderingene. De viste at det var Bibi Netanjahu som hadde størst sjanse til å kunne forhandle frem parlamentarisk ryggdekning for en flertallsregjering.
Men denne valg-matematikken er som vanlig i Israel komplisert. På tirsdag hadde Bibi ryggdekning fra 52 av de 120 folkevalgte, mens venstresidens kandidat Jair Lapid bare hadde ryggdekning fra 45 av de 120 folkevalgte.
 
Høydekandidat forhandlet til venstre
En tredje statsministerkandidat er høyreside-kandidat Naftali Bennet fra Jamina-partiet (Jamina = Til Høyre). Men Bennet har bare ryggdekning fra sine egne syv folkevalgte.
Det lekket etter hvert ut at Bennet helt til siste minutt forhandlet heseblesende bak kulissene med venstreside-kandidat Jair Lapid i håp om å kunne plusse venstresidens 45 folkevalgte på sine egne syv.
Men det håpet sprakk åpenbart fem minutter før audiensen hans på president-kontoret. Dermed konkluderte president Rivlin med at valg-matematikken tilsier at regjeringsoppdraget sist onsdag måtte gis til Bibi Netanjahu.
 
Forhandlet på engelsk
Før helgen inviterte Bibi for første gang Bennet til mottagelse med regjeringssamtaler i statsminister-boligen. Der er det 9 år siden sist Bennet var innom. Møtet varte i over tre timer, og ingen vet hva de to snakket om. Men det er lekket ut én liten opplysning: Bibi og Bennet førte samtalene på engelsk, ikke hebraisk. Begge er berømt for å snakke engelsk like godt som morsmålet hebraisk. Bennet hadde engelskspråklige foreldre, mens han vokste om i Israel. Han snakket engelsk hjemme, og hebraisk på skolen.
Det antas at denne språklige detalj-lekkasjen er ment som et signal om at Bennet med tiden kan egne seg som israelsk statsminister – når Bibi en gang gir seg.
 
Resultat først i mai
Bibi Netanjahu har altså nå 28 dager på seg til å forhandle frem en flertallsregjering. Vanligvis pleier presidenten å gi statsminister-kandidaten en frist-utsettelse på ytterligere 14 dager, hvis han ber om det. Derfor får vi i praksis neppe høre noe sluttresultat fra de israelske regjeringsforhandlingene før et stykke ute i mai måned.
I mellomtiden er Benjamin Netanjahu fremdeles statsminister sammen med den gamle og avgåtte regjeringen. Den har for tiden status som forretningsministerium.
 
Jurist-aktivisme mot Bibi
Ved siden av den kompliserte valgmatematikken sliter Bibi Netanjahu også med en pågående rettsprosess basert på en økokrim-tiltale som blant annet handler om påstått korrupsjon. Rettsprosessen begynte vitneavhørene sine samme dag som Rivlin innkalte partilederne til regjerings-høringer.
Men korrupsjons-anklagen mot Bibi bygger ikke på det lovfestede korrupsjons-begrepet, men på et ny-definert korrupsjonsbegrep fra jurister, et korrupsjonsbegrep som ikke er statsfestet av de israelske lovgiverne.
 
USA og EU mot Bibi
En tredje vanskelighet for Bibi Netanjahu er hele strømmen av underhånds-innflytelse fra Joe Bidens venstre-orienterte administrasjon i USA, som uoffisielt og bak kulissene er voldsomt imot at Bibi Netanjahu skal fortsette som statsminister i Israel. Også EU og EØS står bak en lang rekke uoffisielle bestrebelser etter å motvirke valget av Bibi som statsminister i Israel.
Likevel er det en viss sannsynlighetsovervekt for at sluttresultatet av det israelske valget i mars blir at Israel fra mai måned av nettopp vil ende opp med en ny Bibi Netanjahu-regjering.
Bibis koalisjon fikk ved valget 52 folkevalgte i ryggen. Lapids koalisjon fikk 45 folkevalgte i ryggen. Bennets høyreparti har 7 folkevalgte. Saars høyreparti (6 folkevalgte) og Den arabiske felleslisten (6 folkevalgte) avsto fra å anbefale presidentkandidat. Men det arabiske utbryterpartiet Raam (4 folkevalgte) teller på knappene om de nå skal støtte Bibi – etter at Bibi i fjor inngikk fire fredsavtaler med sunny-arabiske land.