Evangeliet til jødene
Profetordet til menighetene

NETANJAHU FORTSETTER ET HALVÅR TIL

Etter nyvalg-beslutningen:
Netanjahu fortsetter et halvår til.
Etter at parlamentet i Israel onsdag kveld oppløste seg selv og skrev ut nyvalg, er det blitt klart at Netanjahu fortsetter et halvår til, trass i både korrupsjons-problematikken og det kommende primærvalget på ny partileder innen Likud-partiet.

Av Odd Sverre Hove

Det var ved midnatt natt til torsdag 12. desember tidsfristen gikk ut for regjeringsdannelse i Israel. Da hadde ingen greid å skaffe frem noe regjeringsdyktig flertall blant de 120 folkevalgte.
De siste timene før midnatt brukte Knesset til å klubbe en lov om å oppløse seg selv og skrive ut nyvalg. Og nyvalget ble fastsatt til 2. mars 2020. Men også i et par måneder etter den datoen må den sittende Netanjahu-regjeringen fortsette å styre Israel, siden det vanligvis går et par måneder før valgvinnerne eventuelt greier å få klar en ny regjering.
 
Primærvalg på ny Likud-leder
En særegen forskjell mellom statsminister Netanjahus Likud-parti og mange av de andre partiene i Israel handle om parti-demokrati. Mange av de andre store og små partiene er såkalte enmanns-partier der lederen styrer partiet eneveldig og selv bestemmer hvem han vil nominere. Men slik er det ikke i statsminister Netanjahus Likud parti. Det er et stort masseparti med indre partidemokrati.


På et stort parti-møte med 800 stemmeberettigede i forrige uke vedtok Likud å gå til valg med samme parti-liste som ved forrige valg i september. Dermed slipper partiet interne nominasjons-stridighet i tiden frem mot nyttår. Men etter krav fra statsminister Netanjahus fremste lederrival, Gideon Saar, vil det den 26. desember finne sted primærvalg på partileder.


Meningsmålingene har for lengst vist at Likud vil tape en god del stemmer hvis de velger seg ny partileder til erstatning for Netanjahu. Derfor antar mange at Gideon Saar kommer til å tape kampen mot Bibi.
Men avisene og mediene i Israel holder av alle krefter med Gideon Saar, fordi de er så inderlig og heftig imot Netanjahu. Derfor antar mange at mediene nå i desember kommer til å gi utfordreren mye bedre pressedekning enn statsministeren.
 
Netanjahus korrupsjons-problematikk
I mellomtiden har noen kampanje-organisasjoner klaget til Høyesterett i Israel over at ikke Netanjahu straks tvinges til å fratre etter at riksadvokaten i november kunngjorde beslutningen sin om å tiltale statsministeren i tre saker, to tillitsbrudd-saker og en korrupsjonssak.

Flere israelske og internasjonale jurister mener imidlertid at påtalemyndigheten i Netanjahu-saken gjør bruk av en ny oppfunnet korrupsjons-definisjon, der det å be om positiv mediedekning stemples som kriminell korrupsjon. Det korrupsjons-stempelet fins ikke i noen annen rettsstat.

Torsdag avviste Høyesterett klagemålet mot Netanjahu «på dette tidspunktet». Riksadvokat Mandelblit anførte overfor Høyesterett at det ikke foreligger noe i situasjonen som gjør Netanjahu styringsudyktig. Og Høyesterett bestemte seg for å ta riksadvokatens votum til følge. I alle fall foreløpig.
 
Valgkampen er begynt.
I mellomtiden er den nye valgkampen i Israel for så vidt begynt. Begge de to store fraksjonene nyttet anledningen fra Knessets talerstol onsdag til å gi motparten skylden for at Israel nå for tredje gang på ett eneste år må gå til nyvalg.
På den andre siden peker enkelte mer nøkterne observatører på at velgerne på grasrotnivå for lengst har avfunnet seg med situasjonen uten å hisse så kraftig opp som noen av politikerne og mediefolkene.
De nærmeste par ukene kan primær-valgkampen mellom Saar og Netanjahu kanskje komme til å overskygge andre innenriks-spørsmål.