Evangeliet til jødene
Profetordet til menighetene

Nobelpris-jøder

Det er ikke politisk korrekt å antyde muligheten for at en etnisk gruppe er bedre og og overgår en annen.

Michael Rosbach, Nobelpris i medisin

Israel Today / Ole Bernhard Sørbøe

Det er ikke politisk korrekt å antyde muligheten for at en etnisk gruppe er bedre og og overgår en annen. Der ligger kanskje grunnen til at svært få vil nevne det faktum at 37 prosent av Nobelprisvinnerne i 2017 er jøder. Forklaringer på dette uforholdsmessige store jødiske bidraget til menneskeheten antyder ofte jødisk intelligens. Selv om de som diskuterer saken, tilsynelatende ikke har argumenter for det, er dette kanskje den nærmeste rasjonelle manifestasjon på det Bibelen kaller «Guds utvalgte folk.»


Denne intelligensn må ikke forveksles med biologi. Den kan ikke påvises i jødiske gener eller DNA. Det er denne tanken om biologisk elitisme som fører til at så mange ser på jødedom som en rasistisk religion. I stedet sier vi at dette uforholdsmesig intelligente bidraget er et tegn på et folk merket av Gud. Dei ligner Kains merke, og symboliserer en ubrytelig pakt mellom Gud og Israel i tjeneste for et større mål om å forbedre livet på jorden. Og at denne pakten er med hele Israel blitt demonstrert av det faktum at de fleste av de jødene som vinner Noelprisen, er alt annet enn religiøse.


Av de 11 personene som fikk Nobelpriser i år, er Rainer Weiss, Barish, Michael Rosbach og Richard Thaler jøder. Weiss og og Barish deler prisen i fysikk med Kip Thorne, og fikk prisen «for avgjørende bidrag ved funn av LIGO og observasjon av gravitasjonsbølger». Michael Rosbach delte prisen i medisin med Jeffrey Hall og Michael You, og han vant Nobelprisen for sine «oppdagelser av molykulære mekanismer som kontrollerer døgnrytmen».  Thaler vant prisen i økonomi «for sitt bidrag innen økonomik teori».


De jødiske bidragene er oppsiktsvekkende når man tar i betraktning den dramatiske veksten i verdens befolkning, og at den jødiske prosentdelen dermed er gått dramatisk ned. De 17,5 millioner jøder som finnes idag. utgjør bare to tideler av èn prosent av alle mennesker på jorden. Det betyr at jødene er representert 20.000 prosent mer enn tallet de utgjør blant alle mennesker i verden.


Fra 1901 til 2017 har 892 personer vunnet Nobelprisen. 201 av dem (22,5 prosent) er jøder. Går vi nøyere inn på tallene, har 39.2 prosent av Nobelprisvinnerne i økonomi vært jøder, 26,2 prosent innen medisin, 26,2  prodent i fysikk, 26.2 i fysikk, 20,3 prosent  i kjemi, 13,2 prosent i litteratur og 8,6 prosent prosent har fått Fredsprisen. Til sammenligning har 12 muslimer vunnet Nobelpriser, og sju av dem (58,3 prosent) har fått den politiske og kontroversielle Fredsprisen.


Et annet tall viser at én av 90.000 jøder har vunnet Nobelpriser, mens én av 100 millioner muslimer har oppnådd det samme. Legg merke til halvparten av de muslimske mottakere av Nobelpriser fikk fredsprisen, medregnet en terrorist.


Det er mye man kan trekke ut av slik statistikk, blant annet de antiintellektuelle holdninger og motviljen overfor den vestlige sivilisasjon innen islam. Selv om sammenligningen med islam er dramatisk, er det langt flere Nobelpris-vinnende jøder enn det burde vært under normale omstendigheter.


Mange vil hevde at utdanning er årsaken til jødisk fortreffelighet, noe som er sant nok, men udanning alene kan ikke forklare de unormalt mange Nobelprisene. Ser man på kristne som har fått Nobelprisen, var f.eks 425 (47.6 prosent) av 892 Nobelprisvinnere bekjennende kristne eller kom fra en kristen bakgrunn. Av disse fikk 66 (15,5 prosent) Nobel fredspris. Av det samlede tallet kristne idag (2,2 milliarder) er bare èn av 52 millioner en kristen Nobelprisvinner. Andre statistikker viser det samme.


Nobelprisen er bare toppen av isbberget på det jøder har oppnådd. De som har fulgt spalten «Jøder som har formet verden» i Israel Today, vet hvor omfattende dette er og hvor stor skyld resten av verden står i til det jødiske folk. I stedet ser vi imidlertid en voksende utakknemlighet i form av en voksende bevegelse som oppfordrer til boikott, nedinvesteringer og sanksjoner mot Israel.