Evangeliet til jødene
Profetordet til menighetene

NORGES HANDEL MED ISRAEL ØKER STADIG

  

Norsk-israelsk handelskammer / Ole Bernhard Sørbøe

I fjor steg importen med rundt 5 prosent, mens eksporten av varer og tjenester til Israel lå på over en 1 milliarder kroner for fjerde året på råd. 


Det ble i 2018 importert varer for 879.519.000 kroner fra Israel. Importnivået har vært stabilt stigende siden 2009, og nådd ny rekord hvert år siden 2011 frem til 2016, hvor det gikk noe ned, men i 2018 kom en ny oppgang.
Den største produktgruppen Norge importerer fra Israel er «maskiner og transportmidler». Deretter følger «matvarer og levende dyr», «forskjellige ferdigvarer» og «kjemiske produkter». Til Israel selger vi mest matvarer og levende dyr, og maskiner og transportmidler.
Ovennevnte tall fremgår av årsberetningen til Norsk Israelsk Handelskammer.