Evangeliet til jødene
Profetordet til menighetene

Norges regjering finansierer anti-israelske studier utført av Palestine Strategy Group PSG

Et internasjonalt forskningsinstitutt finansiert av norsk regjering undersøkte nylig om israelske arabere skulle integreres i PLO for å øke sitt engasjement i palestinernes kamp mot Israel.

Israelske PLO´støttede arabere i dugnad

Jerusalemonline / Ole Bernhard Sørbøe

En annen studie undersøkte om israelske arabere bør oppfordres til å boikotte Knesset-valg.


Den norske regjeringen finansierer den London-baserte Oxford Research Group (ORG), som i sin tur arbeider med en annen organisasjon ledet av en palestinsk tjenestemann: Palestina Strategy Group (PSG), som utfører forskning knyttet blant annet til israelske arabere.


En av institusjonenes studier vurderer hvordan man kan involvere israelske arabere i palestinernes anti-israelske kampanje, noe som tyder på at de integreres i den palestinske frigjøringsorganisasjonen (PLO). En annen studie undersøker om israelske arabere bør oppfordres til å boikotte Knesset-valg.


"Vår støtte fra frivillige organisasjoner er basert på målet om en tostatsløsningen," sier den norske ambassade i Israel i en uttalelse. "Vi hjelper ikke organisasjoner som har som mål å fremme boikott av Israel. Vi tolererer ikke noen form for hatfull tale, antisemitisme eller innsats for å delegitimere Israel. Norge ga finansiering til PSG-organisasjonen gjennom ORG, men sponser ikke selvstudier. "