Evangeliet til jødene
Profetordet til menighetene

NY CORONA-OPPBLOMSTRING I ISRAEL

 

Ny corona-oppblomstring i Israel
Regjeringens corona-kabinett nøyer seg med område-avgrensede smittevern-tiltak.
 
    
 
Israel avsluttet de strengeste nedstengnings-tiltakene mot corona-smitten noenlunde samtidig med at Norge gjorde det samme.
Men til forskjell fra Norge har Israel deretter fått en overraskende ungdoms-oppblomstring av nye corona-tilfeller, og deretter en delvis tilsvarende sektor-avgrenset smittebølge.
 
Smittede gymnasiaster
Det var da Israel gjenåpnet de videregående skolene og lot skoleungdommene vende tilbake til vanlige skolehverdager, at Israel oppdaget den nye smitte-bølgen med corona blant ungdommer.
Det viste seg at ungdommene ved visse videregående skoler i betydelig grad smittet hverandre. Verst var smitte-tallene ved HaGymnasia HaIvrit (= «Det Hebraiske Gymnasiet»), der overraskende store tall ungdommer viste seg å være blitt smittet med corona.
Den israelske regjeringen vurderte førest å gjeninnføre det opphevede strenge isolasjons-regimet, men kom etter hvert til at dét ville være å reagere for strengt. I stedet ble det satt i verk skolevise smittevern-tiltak.
 
Etniske bosettings-miljøer
Noe lignende utspant seg noen dager senere i visse bosettingsmiljøer med etniske fremmedarbeider-miljøer av mennesker bosatt i Israel. Særlig visse områder like ved Tel Aviv viste seg i denne fasen å være smitte-utsatt.
Israels nye storkoalisjons-regjering hadde i mellomtiden nedsatt et eget «corona-kabinett». Dette organet har så denne uken truffet en lokal-avgrenset smittevern-beslutning for de berørte spesielle bo-områdene.
I disse områdene er det blant annet behov for mange-språklige informasjons-kampanjer om smittevern-tiltakene. Istedenfor å stenge ned hele det israelske samfunnet på nytt har corona-kabinettet besluttet å iverksette særegne informasjons-tiltak sammen med lokale smittevern-sperringer – for å redusere faren for fortsatt corona-oppblomstring i de øremerkede områdene.
Det har ikke vært mange nye dødsfall i de to nye corona-bølgenes kjølvann. Det israelske dødstallet passerte i andre uken av juni akkurat 300 mennesker.