Evangeliet til jødene
Profetordet til menighetene

DEN PRO-ISRAELSKE KRISTEN-LOBBYEN I USA

Nyhetsoppdatering om Israel og Midtøsten
Amerikansk jødedom er det siste tiåret blitt splittet og svekket. Men de evangelikale kristne Israel-vennene i USA er blitt sterkere.
 

Av Odd Sverre Hove
 
Det bor 6,7 millioner jødiske innbyggere i Israel. Og i superstaten USA bor det 5,7 millioner jøder. Derfor kan det være gode grunner til å anse jødedommen i USA som verdens nest viktigste jødiske sentrum og tyngdepunkt.
Israels fiender har ofte klaget over hvor sterk den angivelige «jødiske lobbyen» i USA er. Men sammenlignet med situasjonen for ti år siden er det ikke til å komme fra at amerikansk jødedom nå fremstår som mye mer svekket enn før.
 
«Bi-partisaner» strategi brøt sammen
Blant USAs jøder tenker flertallet liberalt og stemmer med Demokratene. Men organisasjonene deres har alltid satset på en presis og nøyaktig balanse mellom USAs to partier. Det er det som kalles «bi-partisan» strategi: At man behandler begge USAs to partier likt.
Det som er skjedd det siste tiåret, er at den bi-partisane to partibalansen er gått i oppløsning. Det skjedde i løpet av de åtte årene da Barack Obama var USAs president. Obama selv gledet seg nok over at han greide å svekke den jødiske lobbyen i USA, slik at samhold sprakk og gikk i oppløsning.
Konkret sprakk samholdet ved at ultraliberale amerikanske jøder, etter tilskyndelse fra Obama, stiftet en ny jødisk organisasjon som heter «J-street». Det er en ultraliberal og propalestinsk bevegelse. Hver gang en proisraelsk bevegelse i USA rykket ut til forsvar for Israel, rykket J-street ut med det motsatte.
 
Distanse mellom USAs og Israels jødedom
I amerikansk jødedom er det skjedd en toneangivende bevegelse mot venstre. Samtidig er det i Israel selv skjedd en toneangivende bevegelse mot høyre. I Israel er bevegelsen mot høyre blitt så sterk at nesten ingen av partiene tør å definere seg selv som venstreorienterte. For da får de ikke velgere.

Derfor er det vokst frem en økende distanse mellom israelsk og amerikansk jødedom. Amerikanske jøder forstår ikke hvorfor israelske jøder (helt siden Arafats bloddryppende intifada i 2002) har beveget seg mot høyre. Israelske jøder forstår på sin side ikke hvordan amerikansk jødedom kunne fortsette å støtte Demokratene etter at Obama og Kerry gang på gang svek Israel.

Men dette betyr ikke at det nå bare står igjen et tomt hull etter «den jødiske lobbyen» i USA. Slett ikke, for inn på den ledige plassen rykker det nå en annen politisk strømning i USA. Den er tallmessig mange ganger så stor og sterk som amerikansk jødedom, nemlig USAs evangelikale kristne.
 
USAs evangelikale kristne Israel-venner
Til forskjell fra de splittede amerikanske jødene i USA er de evangelikale kristne varmhjertede og helhjertede israelvenner. Og en ting til: De stemmer stort sett ikke på Demokratene, men på Republikanerne. Det betyr at de stemmer på Trump.
Denne enorme velgergruppen har noen solide og tunge grunner til å ignorere all antipatien mot Trump. De ser suverent bort fra alle hevede øyenbryn og all verdens moralske forargelse mot Trump. For de anser alt det Trump gjør til beste for Israel som ti ganger så viktig.

Donald Trump selv er meget, meget klar over den solide ryggdekningen han har i denne spesielle velgermassen. Derfor har han valgt seg en troende evangelikal visepresident, Mike Pence. Og en like troende evangelikal utenriksminister, Mike Pompeo.
Med disse to støttespillerne som sine kanskje mest innflytelsesrike medarbeidere, går Trump neste års presidentvalg forholdsvis tillitsfullt i møte. For der håper Trump at de evangelikale kristne Israel-vennene vil gi ham gjenvalg.
Mens Israels fiender altså kjempet drabelig for å splitte og avvæpne «den jødiske lobbyen» i USA, er det i all stillhet vokst frem en annen og større pro-israelsk lobby, nemlig de evangelikale kristne Israel-vennene.