Evangeliet til jødene
Profetordet til menighetene

Østerrikes nye kansler: Vi kan lære mye av Israel

Norsk.israelsk handelskammer 2017.10.19

«Men det er alltid rom for forbedringer,» sier han. «Israel er oppstartsnasjonen, og vi kan lære mye av den israelske «can-do»-ånden.

Østerrike har også mye å tilby: Se bare på vitenskapen, vår sterke kompetanse når det gjelder miljøvern osv. Med andre ord har det blitt oppnådd mye de siste årene, men det er fortsatt mye å gjøre. Jeg er glad for å “rulle opp ermene mine” og få ting i bevegelse,» legger han til.

«Det er av største betydning for meg at Østerrike og Israel fortsetter å intensivere våre allerede nære bilaterale forhold. Jeg er glad for at i løpet av min tid som utenriksminister har våre bilaterale forhold blitt ytterligere forbedret og vokst sterkere,» sier Sebastian Kurz til Israel Hayom, og illustrer med tall:

«Vår bilaterale handel vokste med 32,5% i første halvdel av 2017 – som forteller deg noe om den voksende styrken i forholdet vårt. Vi har også satt fokus og en intensivert utveksling mellom våre unge generasjoner. Et nytt arbeidsferieprogram som jeg har inngått med statsminister Netanyahu, gjør det mulig for unge israelere og østerrikere for første gang å jobbe i hverandres land – og denne muligheten blir fulgt opp med stor entusiasme»

«Hvis jeg blir den neste kansler i Østerrike, Jeg vil strebe etter å intensivere våre nære bilaterale forhold,” lover han.