Evangeliet til jødene
Profetordet til menighetene

SERBIA OG KOSOVO AKSEPTERER JERUSALEM

Serbia og Kosovo aksepterer Jerusalem.
Nye økonomiske relasjoner, men kanskje ikke hundre prosent idyll mellom de to landene!
 

 
To nye aktører den siste uken har meget overraskende sluttet seg til den nye fredsprosessen i Midtøsten. Igjen var det USAs president Donald Trump som serverte nyheten. De to nye aktørene er Serbia og Kosovo.
Begge landene var under Den kalde krigen deler av landet Jugoslavia som var kommunistisk. Men etter kommunismens sammenbrudd i 1990 brøt det ut borgerkrig på Balkan-halvøya, og mange land blandet seg etter hvert inn i kampene før de tok slutt. I 2008 erklærte Kosovo seg uavhengig av Serbia. Det er en erklæring som Serbia til denne dag formelt ikke anerkjenner. Serbia ser fremdeles på Kosovo som en region under serbisk overhøyhet, men med indre selvstyre.
 
Møtte Trump forrige fredag
Til tross for denne dype uenigheten møtte altså Kosovos og Serbias statsoverhoder frem i Det Hvite Hus på fredag for en uke siden, den 4. september. Der ledet president Trump en høytidelig underskrift-seremoni. Den handlet især om normaliserte økonomiske relasjoner mellom Kosovo og Serbia. Landene er fremdeles uenige om suverenitetsspørsmålet. Men de innser at de i mellomtiden trenger normaliserte økonomiske relasjoner.
På bildet fra Det Hvite Hus forrige fredag seg man president Trump ved skrivebordet i Det Ovale Kontoret, mens delegasjonen fra Serbia står på hans venstre side og delegasjonen fra Kosovo står på hans høyre side. Partene skrev strengt tatt ikke under på den samme avtalen. Men de skrev under på hver sin separate avtale med USA som blir å regne som en mellommann på normaliserings-veien.
 
Begge anerkjenner Jerusalem
Og akkurat her er det så at Israel meget overraskende kom inn i bildet på forrige fredag. For det viste seg at president Trump hadde fått både Serbia og Kosovo til å ta inn i avtalene at både Serbia og Kosovo skal etablere ambassade i Jerusalem og slik normaliserte relasjonene sine med Israel.
Vi bør vel være klar over at det fremdeles ikke bare er fred og idyll i dette bildet av Serbias og Kosovos ambassade-flytting. Hver av partene har sine egne premisser å legge til, og enkelte utsagn har i ettertid spriket en del. Men hovedinntrykket er jo likevel at fredsavtalen med Emiratene nå får følge av to nye fredsavtaler, nemlig med Serbia og Kosovo.
Og mens israelere flest denne uken strevde med å fordøye disse to nyhetene, kom det ytterligere to nye aktører inn i den pågående fredsprosessen, nemlig Malawi og Tsjad. De kom på eget initiativ, uten medvirkning fra den amerikanske presidenten. Malawi og Tsjad har tatt opp forhandlinger med Israel om ambassade i Jerusalem fordi de rett og slett trenger normaliserte ordninger med Israel i hver sin trengte situasjon.