Evangeliet til jødene
Profetordet til menighetene

SLIK DEKKES BIDEN OG TRUMP I ISRAEL

     (PHOTOS: JIM WATSON AND SAUL LOEB / AFP VIA GETTY IMAGES)

Slik dekkes Biden og Trump i Israel
Mens norske medier fokuserer på kandidatenes ytre fasong og snakkemåte, fokuserer israelsk presse på sak-standpunktene deres.
  
 I likhet med alle andre – følger folk i Israel nøye med på den amerikanske president-valgkampen. Men til forskjell fra oss i Europa, fokuserer man i Israel valgkamp-dekningen nokså annerledes. Israelerne er mye mindre opptatt av de to presidentkandidatenes ytre fasong og snakkemåte. På den andre siden er de voldsomt opptatt av hva de to presidentkandidatene enten har gjort i Midtøsten-politikken sin, eller hva de kan komme til å gjøre. Israelerne er man mye mer opptatt av sak-standpunktene.
Folk i Israel lytter i likhet med oss gjerne til hva USA-forskere sier om den amerikanske valgkampen. Men USA-ekspertene i Israel vinkler fokuset sitt ofte annerledes enn USA-ekspertene i Norge. I Israel rettes fokus igjen og igjen på hva valg-utfallet i USA får å si for Israel og for Stor-Midtøsten.
 
En ung israelsk USA-forsker
I en fersk artikkel av en av de yngre israelske USA-forskerne, Lior Lehrs, kan man studere dette. Lior Lehrs er postdoktor-stipendiat ved Det Hebraiske Universitetet i Jerusalem og direktør for MITVIM, som er et israelsk forsknings-institutt for utenriks- og regional-politikk.
Lehrs lister opp 15 punkter der de to amerikanske presidentkandidatene skiller lag i synet på amerikansk politikk vis-a-vis Israel og Midtøsten. Punktene viser at valg-utfallet den 3. november vil kunne by på dramatisk avgjørende forskjeller for Israels og Midtøstens fremtid.
For et par år siden foretok president Donald Trump en symbol-tung flytting av den amerikanske ambassaden fra Tel Aviv til Jerusalem. Formålet var å markere i handling USAs anerkjennelsen av Jerusalem by som Israels evige hovedstad. Da Joe Biden for tolv år siden var Obamas visepresident-kandidat, hadde også de to lovet å flytte ambassaden. Men etter valget unnlot de likevel å iverksette løftet. Foran årets valg har Joe Biden likevel sagt at han ikke vil reversere ambassade-flyttingen. Men ifølge Lehrs vil han trolig gjenåpne et amerikansk konsulat i Øst-Jerusalem, som Trump nøyde seg med å inkluderte i den nye ambassadens lokaler.
 
Striden om bosettingene
Under de to valgperiodene til Obama og Biden førte USA en beinhardt kritisk linje mot de jødiske bosettingene på omstridt territorium i Judea og Samaria, inkludert deler av Jerusalem by. Dette beinharde presset ble det helt slutt på da Donald Trump for fire år siden ble president. Men nå antar men i Israel at Joe Biden eventuelt vil gjenoppta fordømmelsene av de jødiske bosettingene hvis han vinner valget den 3. november.
USA-forsker Lior Lehrs minner om en episode for ti år siden. Da var Joe Biden visepresident og kom til Jerusalem på Obamas vegne. Samme dag offentliggjorde noen i Israel en plan om å bygge et antall nye bosettinger. Men den planen gjorde Joe Biden rasende og fikk ham til å fordømme beslutningen i vrede ordelag. I ettertid snakken man lenge om «den oppståtte krisen» i Israels forhold til USA.
 
Tostats-løsning og «annektering»
Hvis Joe Biden vinner presidentvalget den 3. november, antar man i Israel videre at han nokså omgående til å utstede en utvetydig støtte til to-stats-løsningen. Det er et synspunkt som Donald Trump i fire år har tont ned til fordel for Trumps egen fredsplan som gjør Selvstyremyndighetens fremtid avhengig av et knippe anti-terror-krav. Det blir også antatt at Joe Biden vil avvise totalt all tale om såkalt «annektering», dvs formalisering av israelsk suverenitet og israelsk lovgivning i bosettingene.
Noen israelske USA-forskere tror kanskje at Joe Biden, hvis han vinner, vil vente en tid før han begynner å engasjere seg i spørsmålet om en fornyelse av fredsprosessen. Man tror han først vil prioritere hjemlig økonomisk politikk og pandemi-bekjempelse. På den andre siden kan akkurat dette spørsmålet komme til å bero på hvem Joe Biden velger til utenriksminister og om han velger å utnevne en egen spesial-utsending for Midtøsten.
 
Tror Biden vil parkere Trumps plan
USA-forsker Lior Lehrs mener på sin side det er temmelig sikkert at Joe Biden etter en eventuell valgseier, vil parkere president Trumps fredsplan av 28. januar i år for godt, og uten noen som helst diskusjon.
Dessuten tror han at Joe Biden vil ta opp igjen den såkalte dialogen med palestina-araberne. Mahmoud Abbas har boikottet all dialog med USA i hele president Trumps fireårsperiode. Lehrs tror Joe Biden etter en eventuell valgseier vil avgi en tidlig program-erklæring, der han bevisst vender tilbake til den eldre kursen som USA praktiserte under de tidligere presidentene Bill Clinton, George W. Bush og Barack Obama.
Konkret tror Lehrs også at Joe Biden kommer til å gjenåpne PLOs såkalte «representasjons-kontor», i Washington. Donald Trump stengte ned dette kontoret og stanset USAs pengebidrag til Selvstyremyndigheten i protest mot terrorist-«lønningene» som Mahmoud Abbas hver måned utbetaler til alle arabiske terrorister som sitter i fengsel i Israel.
 
Blir Biden anda mer venstreorientert?
I de siste punktene på Lior Lehrs 15-punkts-liste nevner han at USA trolig vil gjen-alliere seg med europeerne i Midtøsten-politikken og gjen-adoptere den såkalte arabiske freds-planen fra 2002. Det vil gjøre fred med palestina-araberne til en viktigere sak enn fred med resten av sunni-araberne. Mens president Trump bevisst har splittet de to spørsmålene fra hverandre og gjort fred med sunni-araberne til en mye viktigere sak enn fred med den lille palestina-arabiske minoriteten i den arabiske verden.
Dessuten peker den israelske USA-forskeren på det store spørsmålet om hvem som egentlig nå dominerer innenfor Joe Bidens demokratiske parti. Mange sier at Joe Biden og Kamala Harris sokner til partiets sentrum. Men det kan være vel så sannsynlig at de venstre-orienterte miljøene innenfor partiet har vunnet et så sterkt overtak at de kan tvinge Biden og Harris over på en enda mer anti-israelsk kurs, tror Lior Lehrs.