Evangeliet til jødene
Profetordet til menighetene

«Sønn av Hamas» skapte sjokkbølger i FNs menneskerettsråd

Blant de rutinemessige fordømmelsene av Israel, dukket det 25. september opp en stemme som fikk mange av menneskerådets medlemmer til å sperre opp øynene.

FNs menneskerettighetsråd har nylig avholdt sin regelmessige sesjon der de setter fokus på palestinernes situasjon. Dette årlige møtet har tradisjon for å være et forum der medlemmene kommer sammen og vedtar fordømmelser av Israel.

25. september ble et annerledes innlegg holdt fra rådets talerstol. Etter at PLO hadde greid ut om «okkupasjonsmaktens daglige overgrep», «etnisk rensing», «tyveri av land» og «jødifisering av Jerusalem», kom det anklager mot Israel om rasisme fra Qatar, om menneskerettighetsbrudd fra Nord-Korea, om apartheid fra Pakistan og om krigsforbrytelser fra Venezuela og Iran.

Utfordret PA
Tonen fikk en annen lyd da Mosab Hassan Yousef entret talerstolen og uttalte seg på vegne av organisasjonen U.N. Watch, en NGO som har talerett i FN. 

Mange i Norge kjenner Yousef som «Sønn av Hamas», som er tittelen på boken han har skrevet om sin historie. I vinter var han i Norge som taler på Oslo Symposium.
– Jeg vokste opp i Ramallah som medlem av Hamas, sa han da han introduserte seg selv for menneskerettighetsrådet.
– Mine ord er til de palestinske selvstyremyndighetene, som hevder å være den eneste legitime representanten for det palestinske folket. Jeg spør: Hvor kommer legitimiteten deres fra? Dere er ikke valgt av det palestinske folk, og de har ikke utnevnt dere til å representere dem. Dere er selvutnevnt, sa han.

Misbruker FN
– Dere handler ikke ansvarlig ovenfor deres eget folk. Beviset er deres totale brudd på menneskerettighetene. Faktisk er dere ikke det minste bekymret for palestinerne og deres utvikling. Dere kidnapper palestinske studenter fra universitetsområdet og torturerer dem i deres fengsler. Dere torturerer politiske rivaler. Det palestinske folkets lidelse er resultatet av deres egoistiske politiske interesser. Dere er den største fienden av det palestinske folket, tordnet han.
– Hvis Israel ikke eksisterte, ville dere ikke ha noen å klandre. Ta ansvar for utfallet av deres egne handlinger. Dere holder flammene vedlike i konflikten, for å opprettholde deres egen brutale makt, anklaget Yousef.
– Dere bruker denne plattformen til å villede det internasjonale samfunnet og til å villede det palestinske samfunnet til å tro at Israel er ansvarlig for problemene dere skaper, avsluttet han.

U.N. Watch har publisert video fra sesjonen, som viser hvordan flere av rådsmedlemmene snur seg med vidåpne øyne mot ham og blir urolige i salen mens han taler.