Evangeliet til jødene
Profetordet til menighetene

SUDAN INNGÅR FREDSAVTALE MED ISRAEL

Sudan inngår fredsavtale med Israel
Høstens tredje sunni-arabiske land bryter med PLO-parolene og slutter fred med Israel
 

 
Det var en ny twitter-melding fra president Trump som i helgen bekreftet den voksende strøm en av forhåndsrykter om en ny sunni-arabisk fredsavtale med Israel. USA har forhandlet med det nye regimet i Sudans hovedstad Khartoum om styrking av landet fra USAs terrorstat-liste. Og sluttresultatet er blitt at USA nå stryker Sudan denne listen, i tillegg til at Sudan inngår en fredsavtale med Israel.
 
Khartoum bryter med «Khartoum-vedtaket»
Frem til i fjor vår ble Sudan styrt av en militant-islamistisk diktator. Men etter at han ble styrtet og fengslet for forbrytelser mot menneskeheten, er det to midlertidige statsoverhoder som har styrt i Sudans hovedstad Khartoum, i påvente av nasjonal normalisering.
Terroristene som sprengte to av USAs ambassader i afrikanske hovedsteder hadde ryggdekning fra Sudans islamist-regime. Det samme hadde Osama Bin Laden og Al Qaeda. Men den tiden er nå over. Islamistiske terrorister er ikke lenger garantert et trygt skjulested i Sudan.
Etter Israels formidable seier i Seksdagerskrigen i 1967 møttes alle de sunni-arabiske regimene i Khartoum og klubbet tre beryktede Nei-vedtak. På vegne av alle sunni-regimer sa de i 1967 blankt nei til å slutte fred med Israel. Men nå bryter altså Khartoum selv med det gamle Khartoum-vedtaket og inngår likevel en fredsavtale med Israel.
 
Deler sunni-arabernes frykt for sjia-Iran
Den nye avtalen Sudan har greid å få president Trump med på, innebærer at Sudan setter til side et større dollar-beløp til å møte erstatningssøksmålene fra de pårørende i USA etter de to blodige ambassade-bombingene på 1990-tallet. Til gjengjeld fjerner USA Sudan fra listen over land som støtter terrorisme. Det åpner for en betydelig oppblomstring av økonomiske relasjoner mellom Sudan og de fleste land i verden, noe som i sin tur vil kunne hjelpe Sudan gjennom en truende hungerskatastrofe.
Og fra Israels side er det mye som tyder på at Sudan nå kan vente seg betydelig hjelp i form av blant annet nye israelske oppfinnelser som kan komme et utviklingslands matvareproduksjon til gode.
Som vanlig har den nye fredsavtalen møtt heftige protester fra Selvstyremyndigheten i Ramalla og fra Hamas i Gasa. Også Iran reagerer med vrede og indignasjon, mens flere sunni-muslimske regimer ønsker den nye avtalen velkommen, fordi den vil styrke den nye alliansen som sunni-muslimene for tiden arbeider mede å få til med Israel. Sunni-arabiske regiumer nærer nå dyp frykt for den voksende sjia-muslimske terrorismen fra Iran.
I Washington snakker man nå om opptil fem andre sunni-arabiske land som i nær fremtid kan komme til å inngå fredsavtaler med Israel.