Evangeliet til jødene
Profetordet til menighetene

TROR GALILEASJØEN BLIR FULL I APRIL

TROR GALILEASJØEN BLIR FULL I APRIL

Heftig snøfall fikk vannstanden i Israels viktigste ferskvannskilde til å stige med 4,5 cm.


Det heftige snøfallet i Israel i februars tredje uke fikk vannstanden i Galileasjøen til å stige med 4,5 cm. Israel har flere avsaltingsanlegg i full drift. De omgjør salt sjøvann fra Middelhavet til ferskvann. Det er en betydelig lettelse i den samlede israelske ferskvann-situasjonen. Men Galilea-sjøen er likevel Israels viktigste ferskvannskilde, ved siden av et antall små innsjøer og dammer på Golan og enkelte andre steder i Israel.
Fredag 19 februar var vannstanden i Galileasjøen 63,5 cm under den såkalte røde streken. Det betyr at vanntilsiget i Galileasjøen også denne vinteren er såvidt betryggende at vann-myndighetene er begynt å tro at sjøen kan være blitt helt full av vann allerede i april en gang.
 
Smeltevann fra nord er viktig
Det heftige snøfallet i Israel i den tredje uken av februar etterlot seg omtrent 15 cm dyp snø i Jerusalem, 22 cm snø i Gusj Etsion, 55 cm dyp snø i El Rum på Golanhøyden og 75 cm dyp snø ved foten av Hermonfjellet helt i nord. Det er smeltevann fra denne snøen, særlig i Nord-Israel, som hver vinter bidrar mest til å gjenoppfylle Galileasjøen med ferskvann.
Men også regnvær i de samme områdene bidrar en god del til å få vannstanden i sjøen til å stige. Torsdag ble det meldt om 100 mm regn, bare en dag etter all snøen. Det ble også ventet en del mer regn i de kommende dagene, frem til den israelske vintersesongen antas å ta slutt idet mars måned begynner.
 
Den øvre «røde linjen»
Den ideelle maksimums-vannstanden i Galileasjøen, også kalt «den røde linjen», er definert som 209,98 cm under havets overflate. Høyere vannstand enn det kan ikke Galileasjøen tåle. Da må den store demningen ved Deganja åpnes, slik at vannet flommer nedover Jordanelven mot Dødehavet.
Men denne store demningen har de siste 25 årene aldri vært fullstendig åpnet. Bortsett fra en liten åpning på gløtt i 2013 har demningen vært kontinuerlig stengt helt siden 1995.
I mai i fjor fryktet man at dammen måtte åpnes. Men for å unngå den svære og kostbare opersjonen besluttet Vannmyndigheten for Galileasjøen å sluse noen milliarder liter vann rundt demningen via en mindre kanal nedover til Jordan elv. Det tiltaket viste seg i mai i fjor å være nok til å stabilisere vannstanden i sjøen noen få cm under den røde linjen. Man sluset også betydelige mengder ferskvann over til visse underjordiske vannreservoarer.
I år tyder forhåndsregnestykkene på at hvis nedbør-prosenten overstiger 90 prosent av årsgjennomsnittet, vil det bli aktuelt å måtte vurdere tilsvarende tiltak allerede i april.