Evangeliet til jødene
Profetordet til menighetene

Trump får støtte !

Amerikanernes holdning til den israelsk-palestinske konflikten har aldri tidligere i USA´s historie vært så pro-Israel som idag viser en rapport fra Gallup publisert tirsdag

The Times of Israel / Ole Bernhard Sørbøe  15.3.18

Hele 74 prosent av voksne amerikanere gir sin støtte til Israel, mens 23 prosent er negative. Det er den beste gallup til støtte for Israel de siste 27 år.Tallene varierte imidlertid dramatisk, avhengig av politisk tilhørighet. Støtten til Israel er på 83% blant republikanerne.


Den gode nyheten for Israel er et "omvendt bilde" av amerikanernes oppfatning av den palestinske myndigheten, sier Gallup. 21% av de spurte sier at de har en positiv holdning til den palestinske regjeringen mens 71% rapporterer en negativ holdning.


Nesten to tredjedeler av amerikanerne, eller 64%, sier at de idag er mer sympatiske mot israelerne enn palestinerne, "altså en økende prosent siden målinger tatt opp i 2013 og 1991," opplyste Gallup. Gallupene viser at amerikanske velgere tar parti for Israel i konflikten som aldri før.


Som forventet av avstemmningen om emnet, er republikansk sympati for Israel gått opp til  87%, mens tilsvarende var  81% i fjor. Demokratene lå på det samme nivå som ifjor.


Når det gjelder å finne en vei mot fred mellom partene i Midt-østen, favoriserer amerikanere Israel med en to-til-en-margin. Ifølge undersøkelsen mener 50% av amerikanerne at USA burde presse palestinerne mer, mens bare 27% mener at israelerne burde presses mer, disse tallene er uendret siden 2013.


Undersøkelsen ble utført blant en tilfeldig prøve av 1 044 amerikanske voksne i alle USA´s 50 stater.