Evangeliet til jødene
Profetordet til menighetene

JERUSALEM-VEDTAKET «VAR FOR DE EVANGELIKALE»

    

Trump: Jerusalem-vedtaket «var for de evangelikale»
Evangelikale på Trumps velgermøte i Wisconsin jubler for Trumps anerkjennelse av Jerusalem.
 

 
– Det er ganske merkelig, sier president Donald Trump. – De evangelikale i USA er mye mer begeistret for ambassade-flytting til Jerusalem enn de amerikanske jødene er.
– Vi anerkjente Jerusalem som Israels hovedstad, sier Trump, til stor jubel fra de evangelikale velgerne på valgmøtet i Wisconsin mandag. – Vi anerkjente Jerusalem og flyttet ambassaden til Israels hovedstad. Det gjorde vi for de evangelikale.
Presidentens pro-evangelikale velger-utspill kan tyde på at han også i årets valgkamp vil ha USAs enorme pro-israelske og evangelikale velgerskarer spesielt i tankene.
 
Evangelikale er ikke «bi-partisane»
Den amerikanske presidenten siktet ellers på mandag til vedtakene i 2017 da han, trass i hard motstand fra USAs utenriksdepartement, anerkjente Jerusalem som Israels hovedstad og straks iverksatte flytting av USAs ambassade fra Tel Aviv til Jerusalem. Blant toneangivende amerikanske jøder ble beslutningen mottatt med bare moderat begeistring, mens de enorme velgerskarene av evangelikale kristne derimot var voldsomt begeistret.
Vanligvis forklares denne forskjellen mellom evangelikale og jødiske Israel-venner med at de jødiske Israel-vennene prioriterer såkalt bi-partisan støtte til Israel. «Bi-partisan» betyr at begge de to store partiene ideelt sett bør stå for det samme i synet på Midtøsten-politikken.
Men mens republikanerne og Donald Trump hadde lovet velgerne ved forrige valg å flytte USAs ambassade til Jerusalem, var demokratene og Hillary Clinton sterkt imot slik flytting. De evangelikale kristne velgerne er til forskjell fra de jødiske opptatt av å støtte republikanerne spesielt, fordi republikanerne vanligvis er motstandere av kulturradikale programposter, så som fri abort, homo-kampanjer og andre familie-fiendtlige politiske grep.
 
Bruker «evangelikal» i vid betydning
Den amerikanske presidenten bruker ellers det typisk amerikanske samle-begrepet «de evangelikale» (eng: «evangelicals») i vid mening. I USA (og til dels i England) bruker man tradisjonelt dette begrepet om alle slags protestantiske kristne som er opptatt av enkelt-hjertenes omvendelse, verdensmisjon og Israels hjemkomst til det lovede landet, i forkant av Jesu gjenkomst.
På europeisk jord (og i Norge) er begrepet derimot regnet for litt mer vanskelig, ettersom man i Tyskland bruker «evangelisch» om til dels svært liberal-teologiske kirkesamfunn.
I Norge er det derfor i senere år blitt vanlig å gjengi det vide engelske begrepet med det norske begrepet «de evangelikale». Da slipper man assosiasjoner til «de evangeliske» i Tyskland.
En mindre gren av USAs evangelikale kan være preget av slagord fra «Den Nye Apostoliske Revolusjonen» (NAR) som blant annet står for sterkt politiserte profet-erklæringer til støtte for Trump. Men flertallet av USAs evangelikale støtter Trump primært av tradisjonelt politiske grunner, fordi han bekjemper demokratenes familie-fiendtlige kulturradikale politikk og den voksende fiendtligheten deres mot Israel.
Vanligvis regner man med at det er fem-seks millioner jødiske velgere i USA, mens det skal være 30 millioner evangelikale kristne velgere.