Evangeliet til jødene
Profetordet til menighetene

USA: – BOSETTINGENE ER IKKE ULOVLIGE

 Bilde fra Ariel

 

USA: – Bosettingene er ikke ulovlige
USA og Israel fjernet anti-bosettings-klausuler i tre gamle samarbeidsavtaler.
 

 
Israels statsminister, Benjamin Netanjahu, og USAs ambassadør i Israel, David Friedman, valgte onsdag 28.oktober universitetet i Ariel som symboltungt sted for å skrive under på tre-fire «ny-gamle» avtaler. Ariel ligger i Samaria fylke, midtveis mellom Galilea fylke i nord og Judea fylke lenger sør.
 
Tre samarbeides-avtaler fra 1970-tallet
Nå hadde USA og Israel egentlig skrevet under på tre av de fire avtalene allerede på 1970-tallet. Avtalene handler om forskningssamarbeid mellom USA og Israel og om hvordan store pengefond skal bidra til å finansiere slikt forskningssamarbeid. Begge land har i mange år hatt store fordeler av alt dette forskningssamarbeidet. Men det siste året er USA og Israel kommet til at det er blitt nødvendig å fjerne en bestemt klausul i alle de tre avtalene.
Klausulen gikk ut på at det skulle være forbudt for fondene å finansiere forskning som foregår på såkalt «ulovlig okkupert område».
Onsdag signerte ambassadør Friedman og statsminister Netanjahu de tre avtalene på nytt i Ariel. Og den avtale-versjonen de nå signerte, hadde fjernet klausulen mot å finansiere forskning somf oregår i såkalte «ulovliger bosettinger» på «okkupert område».
 
USA har skiftet mening
Grunnen til forandringen er at USA det siste året offisielt har skiftet mening. Under president Trump er USA kommet til at det ikke er riktigat de jødiske bosettingene er «ulovlige». Tvert imot, bosettingene er fullt lovlige.
I tråd med dette skiftet i grunnsyn sa USAs ambassadør i Ariel at tiden nå er inne til å «rette opp gammel urett mot Israel og styrke ytterligere de ubrytelige båndene mellom de to landene».
Universitetet i Ariel er en institusjon som i høy grad er blitt rammet av klausulen mot finansiering av forskning. Et universitet eksisterer for å drive med forskning. Men klausulen mot finansiering av forskning i såkalte «ulovlige bosettinger» har rammet Ariel, som i denne språkbruken ikke regnes som en by, men som en «ulovlig bosetting».
Ordlyden i de tre gamle klausulene var følgende: «Samarbeidsprosjekter som sponses av Stiftelsene er ikke tillatt på geografiske områder som kom under den israelske regjeringens administrasjon etter 5. juni 1967, og kan heller ikke omfatte prosjekter som er av betydning for slike steder.»
I de tre nye versjonene av forsknings-avtalene er denne klausulen nå strøket. Og dermed er det heretter lov å finansiere forskning som finner sted i, eller har anvendelse på, bosettingene.