Evangeliet til jødene
Profetordet til menighetene

USA TREKKER SEG TILBAKE FRA FN.S MENNESKERETTIGHETSRÅD

Storbritannias utenriksminister Boris Johnson kommer også med sterk kritikk av FN.s menneskerettsråd og truer også med utmeldelse

USAs ambassadør til FNs Nikki Haley

Ole Bernhard Sørbøe  20.6.2018

Nikki Haley var uhyre skarp i sin tale til FN.s menneskerettsråd og sa: "Vi tar dette skrittet fordi vår forpliktelse til Israel ikke tillater oss å forbli en del av en hyklerisk organisasjon som gjør narr av menneskerettighetene. Rådet har dessverre en "kronisk negativ holdning til  Israel.» Nikki Haley sa imidlertid at hvis rådet reformerer seg, ville USA "gjerne bli med på nytt.»


«Oppfølging av hva som skjer er nødvendig for å gjøre rådet til en seriøs advokat for menneskerettigheter. Alt for lenge har Menneskerettighetsrådet vært en forsvarer for misbrukere av menneskerettighetene, og preget av politisk partiskhet. Dessverre er det nå klart at vår stadige oppfordring til reform ikke har blitt ivaretatt,» sa Haley.


Det Genève-baserte FN-rådet ble etablert i 2006 for å fremme og beskytte menneskerettighetene over hele verden, men uttalelsene og rapportene har ofte forvirret USA - spesielt rådets nådeløse fokus på israelsk politikk mot palestinerne.


Amerikanske tjenestemenn sa sist tirsdag at USA.s administrasjon hadde konkludert med at innsatsen for å få til en reform av rådet hadde mislyktes, og at utmeldingen var det eneste skrittet det kunne ta for å demonstrere at de mente alvor i sin kritikk. 


Storbritannias utenriksminister Boris Johnson, som er en sterk Israelvenn, fremhevet at FN.s menneskerettighetsråds negative fokus på Israel kun er med på å ødelegge for en fredsløsning. 
Johnson viste til punkt 7, som er et fast punkt i agendaen hver gang FNs Menneskerettighetsråd møtes. Punkt 7 handler dessverre kun om Israel og de palestinske territoriene. Israel er det eneste landet i verden  som har et eget punkt knyttet til seg. Siden 2007 har menneskerettighetsrådet diskutert og kritisert Israel hver gang de har møttes. "Dersom ting ikke forandrer seg vil Storbritannia, fra og med neste år, stemme mot alle resolusjoner fremmet under punkt 7, sa Boris Johnson under sin tale til menneskerettighetsrådet. Storbritannia stiller seg dermed klart bak USA.s linje i spørsmålet. 


Storbritannias utenriksminister Boris Johnson kom derfor også med meget skarp kritikk av FN.s menneskerettsråd for dets ensidig fordømmelse av Israel, og uttalte at Storbritannia også ville vurdere å følge USA ut av FN.s menneskerettsråd om rådet ikke trekker tilbake sitt vedtak.


USAs utenriksminister Mike Pompeo var tilstede i rådet og uttalte at det ikke var tvil om at rådet en gang hadde en "edel visjon». "Men i dag må vi være ærlige", sa Pompeo. "Menneskerettighetsrådet er en meget dårlig forsvarer av menneskerettighetene.» "Siden etableringen har rådet vedtatt flere resolusjoner som kun fordømmer Israel mer enn de fordømmer overgrep  som er foretatt av andre nasjoner» sa Pompeo.