Evangeliet til jødene
Profetordet til menighetene

UTTALELSE VEDRØRENDE NRKS TIRADE MOT ISRAEL

Uttalelse vedrørende NRKs tirade mot Israel

Tirsdag 2. februar, på programmet «Shaun på P13», serverte NRK-journalist Shaun Henrik Matheson en tirade mot Israel og Guds utvalgte folk som ikke kan tolkes som noe annet en tydelig antisemittisme og en forakt mot det jødiske folk.
Det Matheson serverte sine lyttere er så smakløst og stygt, at det knapt fortjener et motinnlegg. Ordet & Israel, og åtte andre organisasjoner, responderte likevel i går med å politianmelde journalisten for uttalelsene. Vi ber om at Matheson blir tiltalt for brudd på Straffeloven § 185.

Etter sin tirade, som du i sin helhet kan høre på MIFFs hjemmeside, konkluderer Matheson med følgende: «Vi må bare aldri glemme hvor rævva Israel er, det er sykt viktig at vi aldri glemmer det. Vi må aldri glemme hvor rævva Israel er.»

Det er én ting som gjør dette landet og dette folket spesielt. De er utvalgt av Gud på en helt spesiell måte på denne jorden. Abraham fikk lovnader på vegne av sin slekt, av Herren selv for 4 000 år siden: «Du skal bli en velsignelse. Jeg skal velsigne dem som velsigner deg, og Jeg skal forbanne den som forbanner deg. Og i deg skal alle slekter på jorden bli velsignet.»

Israel skal være til velsignelse for alle slekter på jorden. Uansett hva NRK-journalister og andre måtte mene. Det er nedfelt i dem, fra himmelens og jordens Skaper. Det er de også i 2021. Det vi ser nå, er i bunn og grunn en åndskamp. Den vil intensiveres frem til Herren setter en stopper for denne tidsalder og gjør alle ting nytt.

Frem til da skal Den norske bevegelsen Ordet & Israel stå sammen med Israel, forkynne Bibelens krystallklare budskap og se med forventning mot Jesu gjenkomst.


På vegne av Ordet & Israel
Gordon Tobiassen og Stig-André Lippert