Evangeliet til jødene
Profetordet til menighetene

UVENTET YTRE-HØYRE-KRITIKK AV «ANNEKTERING»

 

Bilde: Forslag til fredsplan

Uventet ytre-høyre-kritikk av «annektering»
Bosetter-ledere på ytre høyre bekjemper Trumps fredsplan av frykt for «palestina-staten».
 
                 

 

   
 

Etter at ytre-høyre-partiet Jamina (= «Til Høyre») valgte å gå i opposisjon i stedet for å slutte seg til Bibi-Benny-regjeringen, er protest-røster fra enkelte deler av bosetter-bevegelsen blitt mer høylytte mens de advarer mot at Trump-planen kan føre til en Palestina-stat.
 
Noen er skremt
Det var den 28, januar 2020 president Donald Trump la frem den nye fredsplanen for Midtøsten. Den går ut på at Israel tilnærmet straks kan «anektere» (som det heter i mediene) omtrent 30 prosent av det omstridte territoriet fra Seksdagerskrigen i 1967.
Planen sier også at Mahmoud Abbas og den palestina-arabiske Selvstyre-myndigheten har fire år på seg, regnet fra 28. januar 2020, til å møte opp ved forhandlingsbordet (etter 11 års fravær fra alle forhandlingsmøter unntatt ett).
I så fall skal det føres forhandlinger om en mulig demilitarisert palestina-arabisk stat på de resterende 70 prosent av territoriet, pluss et erstatnings-territorium sør for Gasa langs grensen mot egyptisk Sinai. Men hvis fireårs-fristen utløper uten forhandlingsdeltagelse fra Selvstyremyndigheten, skal hele territoriet tilfalle Israel.
Det er denne andre halvdelen av Trumps fredsplan som synes å skremme noen på Israels ytre-høyre – i den grad at noen bosetter-talsmenn nå går imot hele planen.
 
Frykter at bordet fanger
Statsminister Netanjahu har i et eget møte forklart disse engstelige bosetter-lederne at det ikke kommer på tale for Israel å klubbe hele president Trumps fredsplan.
– Jeg har aldri sagt ja til en palestina-arabisk stat, sier Netanjahu. – Jeg har bare sagt ja til eventuelt å forhandle med Mahmoud Abbas. Hvis altså Abbas skulle skifte fullstendig mening og begynne å møte opp igjen til forhandlingsmøter etter 11 år med boikott-fravær.
I Israel er det ingen seriøse observatører som tror det vil skje en så dramatisk policy-forvandling innenfor den palestina-arabiske Selvstyremyndigheten. Mahmoud Abbas deler Jasir Arafats syn på at hele landet «fra elven til havet» (som det heter) er «hellig arabisk jord».
Derfor handler fredsprosessen for Mahmoud Abbas i prinsippet ikke om en kompromiss-betont versjon av en to-stats-løsning, men om alt eller ingenting.
De aktuelle røstene på Israels ytre høyre frykter imidlertid at bordet likevel kan fange, og at det beste er å si nei til hele Trumps plan, ettersom den også inneholder en beskåret variant av en to-stats-modell.