Evangeliet til jødene
Profetordet til menighetene

VALGET I ISRAEL: STÅR OG BIKKER FOR BIBI

Bilde Benjamin Netanjahu

Valget i Israel: Står og bikker for Bibi
Netanjahu´s «høyre-blokk» har 59 av 120 idet 88 pst av stemmene er tellet opp.
 
 

Nok en gang er opptellingen etter et valg i Israel blitt spennende som en thriller. Da valglokalene stengte kl. 22.00 tirsdag kveld, viste valgdagsmålingene at Bibi-blokken hadde 61 av 120 folkevalgte. Men på formiddag dagen etter tydet de foreløpige opptellingstallene på at Bibi-blokken var bikket nedover til 59 av 120.
Idet disse linjene skrives midt på dag onsdag, er det tellet opp 88 prosent av stemmene fra de israelske valglokalene. Og Bibi-fraksjonen står fremdeles med et par mandater for lite til å få rent regjeringas-flertall: dvs med 59 av 120 folkevalgte.
Men flere faktorer nyanserer dette bildet:
 
«Dobbelt-konvolutt-stemmene»
Den viktigste ukjent-faktoren under opptellingen onsdag er de visstnok 450.000 såkalte «dobbelt-konvolutt-stemmene». Det israelske valgstyret teller alltid disse stemmene helt til slutt under opptellingsprosessen. Og ved flere anledninger tidligere har disse spesielle stemmene hatt avgjørende betydning for slutt-resultatet.
Dobbelt-konvolutt-stemmene er israelske forhåndsstemmer fra diplomater i utenrikstjeneste, soldater og vernepliktige, fengselsfanger og fengselspersonale, pasienter og personale ved sykehus og sykehjem og dessuten corona-pasienter i karantene pluss pleierne deres.
Opptellingen av dobbeltkonvolutt-stemmene har ved tidligere valg vist seg å kunne bikke begge veier. Generelt lener en del av disse velgerne seg mot høyre. Men småpartienes avstand fra den nedre sperregrensen på 3,25 prosent kan over-trumfe denne tendensen og vippe mandat-tallet både på høyresiden og venstresiden andre veier enn opptellings-trendene fra de 15.000 ordinære valglokalene eventuelt tilsier.
Dobbelt-konvolutt-stemmene ventes ikke ferdig opptalt før fredag.
 
Det spesielle arabiske partiet Ra'am
Den største overraskelsen ved årets valg kan imidlertid vise seg å bli det spesielle arabiske partiet Ra'am, som kanskje kan vise seg å foretrekke Bibi Netanjahu som statsminister fremfor enten Benny Gantz eller Jair Lapid fra den israelske venstresiden.
På valgdagsmålingene nådde Raam ikke opp over sperregrensen. Men med 88 prosent opptalte stemmer i valglokalene var Ra'am inne i Knesset med 5 folkevalgte.
Ra'am beskrives som en «islamistisk» parti, men det gjør også de Sunny-arabiske regimene i fire land som det siste året har inngått fredsavtaler med Israel. Og Ra'am synes kanskje å dele syn med disse Sunny-arabiske regimene om at det er bedre med Bibi-styre i Israel enn med Biden/Obama-lojalister fra Israels venstreside som til syvende og sist kan ende opp med en mer Iran-vennlig profil.