Evangeliet til jødene
Profetordet til menighetene

Vel 1500 år gammel kirke og kloster utgravd i Israel

  1500 år gammel kirke og kloster

United With Israel / Ole Bernhard Sørbøe

Ikke langt fra byen Beit Shemesh i Israel, i et israelsk utgravningsområde, ble denne måned ruinene til en kirke og kloster avdekket. Kirken og klosteret anses vel 1500 år gammelt.


Ruinene til en 1500 år gammel kirke og kloster er blitt oppdaget nær den israelske byen Beit Shemesh i en utgravning ledet av Israels antikvitetsmyndighet (IAA).


Mer enn 1000 israelske studenter assisterte utgravingen, som avdekket en bysantinsk bygning med fullt mosaikkgulv og marmorelementer. Flere vegger oppdaget i utgravningen er laget av dyre og glatte stener i sin tid  importert fra Tyrkia.


"Vi ble overrasket over hvor godt funnene er bevart, samt av den rikdom og skjønnhet vi oppdaget," sa Benyamin Storchan, direktør for utgravningen til IAA. Funnet anses således som et meget viktig arkeologisk funn. 


"Denne rikdommen kan vise at den store bygningen, som tjente som kloster, var et viktig senter, og det er mulig at det kunne være et av de viktigste pilgrimsfellessentrene på Judeas sletteland," sa han.


Ifølge IAA ble klosteret forlatt i det 7. århundre A.D. og bare en liten del av hele sammensetningen er foreløpig blitt utgravd.


Den arkeologiske graven ble igangsatt før man startet bygging av et nytt boligområde i Ramat Beit Shemesh.