Evangeliet til jødene
Profetordet til menighetene

VELLYKKET NATURGASSFELT

Naturgassfeltet i Middelhavet utenfor Ashkelon-kysten gir landet et stort regionalt politisk løft.

Naturgassfeltet  utenfor Ashkelon-kysten

World Israel News og Associated Press - Ole Bernhard Sørbøe (25.1.19)

Med den forventede gledelige meldingen planlegger Israel nå å  minske bruk av kull og fremstå som en sannsynlig energieksportør som gir både et økonomisk og politisk løft. Et tiår etter å ha oppdaget dette naturgassfeltet utenfor Middelhavskysten, begynner Israel å føle den geopolitiske økningen.


Den nyfundne rikdommen har fostret økonomiske bånd med landets naboer samt strammet forholdet til arabiske allierte, og bygget nye broer i en historisk fiendtlig region - selv om det ikke gjøres betydelige fremskritt mot fred med palestinerne.


Siste ukes inkludering av Israel i det østlige Middelhavs gassforum til Kairokonsortiumet, betyr at Israel får mulighet til å kutte infrastrukturkostnader og får lavere priser. Dette gjorde at de arabiske land aksepterte Israel i en slik regional allianse og gav et håp om endelig å få til "økonomisk fred" med Egypt og Jordan som nå synes  å komme meget nærmere de nevnte land.


"Jeg tror dette er det viktigste økonomiske samarbeidet mellom Egypt og Israel siden signeringen av fredsavtalen for 40 år siden", sa Israels energiminister Yuval Steinitz til The Associated Press under sitt besøk. "Oppdagelsen av dette meget betydelige gassfelt i det østlige Middelhavet har også politisk verdi, fordi det bringer oss alle sammen til å samarbeide med hverandre."


Nevnte forum, som også omfatter Kypros, Hellas, Italia og Den palestinske myndighet, har til hensikt å fremstå som en mini-OPEC av forskjellige slag og fremhever hvordan Israel har utnyttet sine nyfundne gassreserver til et kraftig verktøy for å få mer ro i området. I økende grad kommer Iran og Tyrkia, i stedet for Israel, å være deres største rivaler.


I de kommende månedene vil Israel begynne å eksportere gass til Egypt som en del av en $15 milliarder avtale som ble inngått i fjor for å gi 64 milliarder kubikkmeter gass over en 10-årig periode som vil bidra til å gjøre Egypt til en regionalt energihub.


De første gruppene kommer fra det operative Tamar-feltet og senere fra det langt større israelske Leviathan-feltet, som skal gå online senere i år. Israel leverer allerede gass til palestinerne og til Jordan, med hvilket Israels Delek Drilling og dets amerikanske partner, Noble Energy, signerte sin første eksportavtale i 2016 - en $ 10 milliarder og 15-årig avtale for å gi 45 milliarder kubikkmeter gass.


"Dette gir Israel et ekstra element i forholdet til sine naboland. Når du legger til en økonomisk fasett for sikkerhetssamarbeidet styrker det båndet og gir det stabilitet, sier Oded Eran, en tidligere israelsk ambassadør til Jordan og til EU, og en seniorforsker ved Tel Avivs institutt for nasjonale sikkerhetsstudier.


Israel har fredsavtaler med bare to arabiske land - Egypt og Jordan. Men oppvarming av bånd med Israel forblir upopulært på mye av den arabiske gaten, og gasseksporten har utløst sporadiske protester i Jordan. Palestinerne er fornøyd med å bli invitert til konsortiet, håper å utvikle sine egne gassfelt utenfor Gaza-kysten, men nå er det påkrevd å kjøpe sitt drivstoff fra Israel.


Gassen ser ut til å ha hjulpet Israel til å vokse nærmere arabiske regjeringer og andre middelhavsland som deler sin bekymring over hva de oppfatter som den økende kraften i Iran og Tyrkia i regionen.


Det var Noble Energy som oppdaget de massive gassfeltene i israelske og kypriotiske farvann.De forbød Kypros i 2010 plutselig tyrkiske flotillas, da de forsøkte å bryte den israelske flåteblokken av Gaza fra å bruke sine kyster. 


Forholdet har siden økt. Israel holder nå årlige trepartsmøter med Hellas og Kypros, som har blitt dets geografiske ledninger til Vesten. De to utfører også felles militære operasjoner med Israel, og har erstattet Tyrkia som israelernes foretrukne feriemål.