Evangeliet til jødene
Profetordet til menighetene

VISEPRESIDENT-KANDIDATENE ER DYPT UENIGE OM IRAN

  Donald Trumps kansellering av atomavtalen med Iran ble heftig debattert i de to visepresident-kandidatenes TV-debatt.
 

 
Det amerikanske presidentvalgets konsekvenser for USAs holdning til sjia-Iran kom helt på spissen under vise-president-debatten mellom republikanernes visepresident Mike Pence og demokratenes visepresident-kandidat Kamala Harris. Debatten foregikk på amerikansk TV natt til torsdag 8. oktober.
 
Harris tror Trump ønsker isolasjonisme
Med sats i opposisjons-rollen gikk Kamala Harris til kraftig angrep på president Trump og visepresident Mike Pence fordi de for to år siden sa opp atom-avtalen med Iran. Kamala Harris anførte tre argumenter imot den avgjørelsen:

1. Den har gjort USA mer utrygt, fordi Iran nå tydeligvis bygger opp et betydelig atomvåpen-arsenal. Det var det første argumentet hennes.
2. Så lenge atom-avtalen sto ved lag, sto USA sammen med internasjonale venner og allierte, men nå har Trump brutt med de andre og satser på unilateral utenrikspolitikk koblet med isolasjonisme. Det var det andre argumentet hennes.
3. Dessuten bidro amerikansk troskap mot avgitte løfter alltid til USAs styrke, mens Donald Trump ikke forstår seg på den slags. Det var det tredje argumentet hennes.
 
Pence tror Biden vil gi Iran mer penger
Visepresident Mike Pence tok fatt i det tredje av disse argumentene først:

1.  President Trump var hundre prosent tro mot sitt eget valgløfte da han først lovet å flytte den israelske ambassaden til Jerusalem og deretter iverksatte det. Biden og Obama lovet det samme, men etter valgseirene brøt de begge dette valgløftet. Det var det første mot-argumentet hans.
2. Dessuten minnet Mike Pence om at atom-avtalen med Iran innebar at Biden og Obama overførte 1,8 milliarder dollar til verdens verste terrorist-sponsor Iran. Mens president Trump derimot fikk slutt på all slik penge-overføring ved å gjeninnføre sanksjonene mot Iran. Det v ar det andre mot-argumentet hans.
3.  Mike Pence minnet også om at president Trump hadde henrettet verdens farligste terrorist-general, Qassam Suleimani, som var sjef for den iranske Revolusjonsgarden. Det har gjort USA mye tryggere enn før. Det var det tredje mot-argumentet til Mike Pence.
Mike Pence minnet også om hvor effektivt president Trump hadde nedkjempet terror-regimet til det såkalte ISIS-kalifatet og tatt livet av lederen dere, al Bagdadi, mens Kamala Harris innvendte at drapene på al Bagdadi og Qassam Suleimani hadde påført amerikanske soldater i Irak hodeskader i en etterfølgende hevn-aksjon mot USA.
Netto-bildet som her avtegner seg handler om hvor tilbakeholdende og Iran-vennlig en Biden/Harris-administrasjon eventuelt vil være, mens man i Israel legger stor vekt på hvor tøft og resolutt USA under Trump og Pence er villig til å opptre mot Israels og sunni-arabernes farligste fiende: sjia-Iran.