Evangeliet til jødene
Profetordet til menighetene

Ytterst alvorlig vannsituasjon i Kinneret

Gennesaretsjøen eller Kinneret

Breaking Israel News / Ole Bernhard Sørbøe

Planen innebærer å pumpe vann fra Eshkol vannfiltreringsanlegg og to store reservoarer i Bet Netofa-dalen til Kinneret, en avstand på 14 miles. Prosjektet anslås å koste over $ 85 millioner.


Mangelen på vann i Israel har blitt forverret de siste årene, og har mer og mer blir en stor bekymring. Regnfallet har blitt halvert siden 1948, mens befolkningen har vokst ti ganger.


Situasjonen er virkelig alvorlig, og israelske eksperter sier at hvis årets nedbør fortsetter å synke, vil det bli mangel på drikkevann neste år i store områder av Galilea.


Mangelen på regn er nå så ekstrem at for to uker siden kom Israels øverste rabbiner, rabbi David Lau, ut med en proklamasjon som anmodet inderlig det israelske folk om spesiell forbønn for regn i Israel.


Med 60 prosent av Israel som er ørken, har landet måtte bli en pioner innen vannforvaltning og teknologi. Som en del av denne innsatsen ble Eshkol-anlegget bygget i 2007. Det er det fjerde største vannfiltreringsanlegget i verden. Hittil har det fungert som et nav, som filtrerer vann som kommer fra Kinneret før det distribueres til resten av landet. Det nye prosjektet vil reversere prosessen, og sende filtrert vann tilbake til Kinneret.


Kinneret utgjør 30 prosent av Israels vannforsyning, men når nivået idag på sjøen kun når 213 meter under havnivå, kjent som den nedre røde linjen, er det ikke tillatt lenger å pumpe vann fra sjøen. Kinneretes vannstand er for tiden 214,39 meter under Middelhavet, og derfor blir det ikke pumpet vann fra sjøen.


Det laveste nivået var 214,87 meter under havnivået i 2001. Dette kalles den svarte linjen, og hvis vann trekkes når den svarte linjen er nådd, vil det bli forårsaket permanent skade på Kinneret.