Evangeliet til jødene
Profetordet til menighetene

Nytt blad og ny hjemme-side

Ordet og Israel fornyer seg kraftig ved slutten av 2017. Vårt magasin fikk en ”ny vår” ved inngangen til desember. Det gamle er byttet ut med et moderne 32 siders produkt i A4-format. Og nå kommer hjemmesiden vår i ny drakt.

 

Hvorfor er det nødvendig med en slik ”renovering”? Daglig leder Arve Solberg sier:

-I tilligg til våre forkynnere som formidler Guds ord ut til en rekke steder i vårt land, er også magasinet og hjemmesiden viktige kanaler for å formidle vårt budskap.

Arve Solberg mener det var på høy tid med en mer tidsriktig layout og format.

-Vi vil nå bredere gruppe av kristenfolket og da er et moderne uttrykk ingen ulempe, sier han.

 

En riktig miks

 

Magasinet ”Ordet og Israel” vil ha en riktig miks av lærestoff om Israel og det profetiske ord samt spennende artikler og reportasjer fra Israel. Det blir også sterkt fokus på det arbeid som ”Ordet og Israel” gjør i Norge.

Det nye formatet gjør det også mulig å prioritere bildets plass i langt større grad enn tidligere.

-Bilder kan ofte fortelle mer enn tusen ord og dette er noe publikum der ute vil få merke, sier Solberg.

Det vil fremover nå bli et langt bredere ”samarbeide” mellom magasinet og hjemmesiden.

-Så lenge magasinet foreløpig kun kommer fire ganger i året vil møtesteder, reiseruter og den slags kanskje forandre seg noe. Vi anmoder derfor publikum til hele tiden å føle seg oppdatert på hjemmesiden, sier han.

 

Prio på boksalg

 

-I tillegg vil vi prioritere boksalget vårt mer enn tidligere. Men selve salget vil jo foregå på nettet via vår webshop, eller på telefonen. Så hjemmesiden blir altså viktig også her, sier Arve Solberg, daglig leder i ”Ordet og Israel”.

Neste nummer, det første i 2018 av magasinet ”Ordet og Israel”, kommer 1. mars.