Evangeliet til jødene
Profetordet til menighetene

Lev Leman Israel

            

Ordet&Israel støtter Lev Leman Israel bl.a som hjelper fattige etiopiske studenter til utdannelse. Leder av arbeidet er Arild Frøyland 

 

Ordet&Israel støtter bibelskolen "Israel College of the Bible" som utdanner jødiske og arabiske ungdommer. Skolen har ca 160 studenter. 40% av disse er arabere og 80% er jøder. De fleste messianske menigheter er knyttet opp til denne skolen som ligger i Netanya.

www.oneforisrael.org

www.biblecollege.co.il

 

 

 Bibeltrykkeri i Jerusalem

Ordet&Israel støtter Keren Ahvah Meshihit som trykker bibler og annen kristen/messiansk litteratur på flere språk som hebraisk, arabisk, engelsk og russisk.

Se deres hjemmeside:  www.kerenahvah.org

 

 

       

Ordet&Israel støtter den arabiske menigheten til Naim Khoury i Betlehem. Flere har  kanskje hørt hans vitnespyrd. Menigheten støtter Israel og forkynner klart om Israel og de bibelske løfter. De driver bl.a et aktivt barne og søndags-skolearbeid i Betlehem.

www.fbcbethlehem.com