Evangeliet til jødene
Profetordet til menighetene

10–12 februar Møtehelg, Møllergata 28 Oslo v/ Leif Jacobsen og Gordon Tobiassen --> Se info

Ordet & Israel Weekend på Visjon Norge 10 – 12 februar

Direkte sending fra Møllergata 28. OSLO

Tema: Israel og det profetiske ord.

Forkynnere: Leif Jacobsen og Gordon Tobiassen.  Musikere: Erik Wold m/team, Familien Sissi og Johannes Kringlebotn m /flere

Møtetider:  Fredag kl.19.00, lørdag kl. 16.00 og 19.00, søndag kl. 11.00 og 18.00

Kafeteria etter møtene! Hjertelig velkommen!

NB! Sendes på TV Visjon Norge hver kveld kl. 20.00 og søndag kl. 11.00