Evangeliet til jødene
Profetordet til menighetene

 

 

Ønsker du besøk fra oss i din menighet ?

Ta kontakt med en av våre faste forkynnere

                      Gordon Tobiassen  Tlf. 926 48 972     e-mail: amen7@online.no

 

                    Stig-André Lippert  Tlf. 916 09 212     e-mail: lippert@ordetogisrael.no

 

                    Charles Hansen    Tlf. 480 07 163       e-mail: charhan@online.no

 

                           Gunnstein Nes    Tlf. 970 74 750       e-mail: gunnstein.nes@gmail.com

 

Vi kan også hjelpe til med andre forkynnere.

Ta kontakte med daglig leder Stig-André Lippert eller Arve Solberg på kontoret.