Evangeliet til jødene
Profetordet til menighetene

Ordet&Israel er en kristen, norsk bevegelse, som driver  arbeid i Norge og støtter prosjekter i Israel.

Vårt hjemmearbeid består bl.a av  forkynnelse og bibelundervisning samt forskjellige aktiviteter i vår ungdomsorganisasjon, Joffi.

Ordet&Israel - støtter disse prosjekter i Israel.

«Ordet&Israel» har flere viktige prosjekter som støttes i landet Israel. Det er viktig at våre lesere og støttepartnere holdes oppdatert og får info om dette.

Lev Leman - Israel er en stiftelse som driver hjelp til selvhjelp for nye immigranter og studenter til Landet Israel. Dette arbeidet er også en viktig døråpner inn til mange enslige og familier som er fattige og fortvilte. Ariel er initiativtaker og koordinator i dette arbeid som stadig øker i omfang. Han har bodd i landet i snart tre tiår, snakker hebraisk og kjenner folket og ser behovene hvor hjelpen trengs. Her er ingen administrasjon som tar av innkomne midler, alt går i sin helhet til de trengende. Arbeidet har pågått siden 1986 og vi snakker om tusener som har fått hjelp og en ny start i livet. Gjennom dette arbeid blir mange frelst og står frem som brennende vitner som igjen vinner nye for Jesus. Et av Ordet og Israels motto er: Jødene må få bibelens syn på Jesus som deres Messias! Gjennom arbeidet til Lev Leman ser vi synlige frukter.

Bibeltrykkeri i Jerusalem er et annet prosjekt som «Ordet og Israel» har støttet i mange år. Victor Smadja har vært grunder i dette arbeid gjennom mange år, han døde i fjord, men arbeidet føres videre av sønnen. Bibler og god Messiansk litteratur blir trykt til utdeling.

Bibelskolen - «Israel College of the Bible», er en viktig brikke for menighetene i Israel. Alle de messianske menigheter er knyttet opp mot denne bibelskolen som har 150 studenter. 40 % er arabere og 60 % er jøder. Skolen drives med hjelp av gaver og støtte partnere. Rektor Erez Soref var hovedtaler på sommerstevne for to år siden. Her er også norsk ungdom velkommen, dette er en ny dør som er åpnet for oss.

«First Baptist Church i Betlehem», en arabisk menighet med pastor Naim Korry. Han var hovedtaler på sommerstevne i fjord. Menigheten støtter Israel 100 % og ser tydelig løftene til det jødiske folk. Arbeidsløsheten og fattigdommen er stor i Betlehem, så her har «Ordet og Israel» valgt å hjelpe.

Til disse prosjekter så er din gave stor eller liten kjærkommen. Takk for at du vil støtte dette viktige arbeid i bønn og med midler. Du er med i et viktig høstarbeid

Under menypunkterne til venstre kan du lese mere om, hvem vi er, og hva vi vil.