Evangeliet til jødene
Profetordet til menighetene

Ansatte i Ordet og Israel 

Stig Andre Lippert
Daglig leder
Leder ungdomsarbeidet Joffi
Hananveien 154, 1529 Moss
Tlf.: 916 09 212
Arve Solberg
Sekretær 
Kontoradr: Norheimveien 7,           3714 Skien
Postadr: Postboks 2414,                 3792 Skien
Tlf: 913 96 815
kontor@ordetogisrael.no

Gordon Tobiassen
Forkynner
Ronnengåsen 26
4886 Grimstad
Tlf: 926 48 972
amen7@online.no.

Dagfinn Nese
Ansv. Redaktør 
Stølane 26 
4233 Erfjord
Tlf: 924 03 414
nese.dagfinn@hotmail.com

Charles Hansen
Forkynner
Lokesvei 2
1782 Halden
Tlf: 480 07 163
charhan@online.no