Hjelp til Israel
Vipps 18720

Gi en gave:

Gi en gave trykk direkte her:

VIPPS - kode:  18720 

Bankkonto: 7874.06.25224

IBAN-nummer fra utlandet: 
NO0878740625224 (elektronisk)
IBAN-nummer fra utlandet:
NO08 7874 0625 224 (papir)

 

Gaver til Ordet&Israel er fradragsberettiget etter gjeldende regler. Vi må ha ditt personnummer for å kunne innberette din gave.