Evangeliet til jødene
Profetordet til menighetene

Kollekt

Innsamling til Ordet&Israel (Org. nr. 980 343 391)              

  • bankkonto: 7874 06 25224
  • VIPPS kode: 18720

Midlene går til prosjektene i Israel og arbeidet her hjemme

Ordet&Israel arbeider med:

  • Hjelp til fattige studenter
  • Støtte til messianske / arabiske menigheter og bibelskole
  • Forkynnelse og bibelundervisning i Norge og Israel

Ordet&Israel visjon er:

  • Evangeliet til jødene
  • Profetordet til menighetene