Evangeliet til jødene
Profetordet til menighetene

Bibelske Husholdninger, Hemmeligheter og Høytider

Ingen tilgængelig pris

ANMELDELSE AV BOKEN

Charles Hansen har i Ordet og Israel tidligere gitt ut boka ”Lys fra profetordets lampe.” Boka er trykket i to opplag på i alt 8.000 eksemplarer. Det har vist seg at denne boka har appellert til kristenfolket om å sette seg bedre inn i Bibelens tekster om endetiden.

Fra mange hold har undertegnede fått spørsmål om også hans artikler i vårt blad Ordet og Israel om bibelske husholdninger, hemmeligheter og høytider kunne samles i en bok. Jeg er derfor meget glad for at dette arbeidet nå er sluttført. 

Det er ytterst sjelden at man finner litteratur i dag som omhandler de emner som boka inneholder. Charles Hansen har gjennomgått emnene på en grundig, enkel og oversiktlig måte. Styrken ved boka er at han underveis i meget stor grad har begrunnet de enkelte temaer med skrifthenvisninger. Jeg anser derfor boka å være ypperlig for gjennomgang i bibelgrupper.

Når du leser boka, vil du sikkert oppdage at det er mange sannheter du tidligere ikke har vært klar over. Likeledes får du også se mer av den gamle sannhet: Det nye testamentet er skjult i det gamle og det gamle testamentet er åpenbart i det nye. 

Jeg vil anbefale denne unike boka på det aller beste, og håper at den vil få en meget stor leserkrets. 

Ole Bernhard Sørbøe


Innhold

FORORD
INNHOLD
USKYLDIGHETENS HUSHOLDNING
SAMVITTIGHETENS HUSHOLDNING
MENNESKESTYRETS HUSHOLDNING
LØFTETS HUSHOLDNING
LOVENS HUSHOLDNING
NÅDENS HUSHOLDNING
RIKETS HUSHOLDNING

HEMMELIGHETER
HIMLENES RIKES HEMMELIGHETER
GUDS HEMMELIGHET, KRISTUS
KRISTI HEMMELIGHET
HEMMELIGHETEN OM ISRAELS FORHERDELSE
HEMMELIGHETEN OM MENIGHETENS FORVANDLING
GUDS VILJES HEMMELIGHET
EVANGELIETS HEMMELIGHET
HEMMELIGHETEN KRISTUS I DERE
TROENS HEMMELIGHET
LOVLØSHETENS HEMMELIGHET
GUDSFRYKTENS HEMMELIGHET
HEMMELIGHETEN MED DE 7 STJERNER OG DE 7 GULLYSESTAKER
GUDS HEMMELIGHET BLIR FULLBYRDET
HEMMELIGHETEN MED KVINNEN OG DYRET HØYTIDER

HØYTIDER
SABBATEN
PÅSKEN
DE USYREDE BRØDS HØYTID
FØRSTEGRØDENS HØYTID
UKENES HØYTID
BASUNKLANGDAGEN
DEN STORE FORSONINGSDAGEN
LØVHYTTEFESTEN