Evangeliet til jødene
Profetordet til menighetene

Lys fra profetordets lampe

(1234545)

Av Charles Hansen

0,00 kr.

Anmeldelse:

Spørsmålet om vår fremtid opptar de fleste mennesker i vår tid. Vi lever i spennende tider, og dagens medie- og kommunikasjonstilbud gjør at vi kan være tilstede over hele vår klode til enhver tid. Ingen generasjons kristne har som vi blitt forunt å oppleve at mange profetord har blitt oppfylt i deres levertid.  Dette gjelder spesielt løfter om det jødiske folks samling i Israels land.

Fra mange hold har jeg fått spørsmål om ikke Charles Hansens artikkelserie i vårt blad kunne samles i en bok. 

Det er dessverre ikke så mange forkynnere som tar for seg emner om de siste tider. For undertegnede er eschatologiske emner meget spennende og utfordrende, fordi jeg her får vite mer om mitt og menighetens største håp, nemlig den fremtid Israels Gud har beredt for de gjenfødte. Jeg er glad for at Charles Hansen har arbeidet grundig med disse spørsmål gjennom mange år, og latt oss få del i sin viten. 

Denne boken er meget verdifull for Ordet og Israel, idet vi her i 31 emner finner bevegelsens endetidssyn. Charles Hansen har tolket hele Bibelens eschatologi på en enkel og  oversiktlig måte.  Alt er begrunnet med skrifthenvisninger underveis. Boken vil derfor  være ypperlig for gjennomgang i bibelgrupper.

Denne boken er unik, og jeg vil anbefale den på det aller beste. Jeg håper den vil få en stor lesekrets.

Ole Bernhard Sørbøe

Innhold:

De siste dager
Hedningefolkenes tider
Bortrykkelsen
Kristi domstol
Lammets bryllup
Frafallet    
Antikrist         
Den falske profet        
De sytti åruker         
De 144 000 beseglede
De to vitner         
De 24 eldste         
Gog og Israels 
Romerriket         
Den store skjøgen         
Den store trengsel         
Israels samling         
Jerusalem – den hellige stad         
Harmageddon         
Israels frelse         
Jesu gjenkomst            
Rettergang med Israel         
Rettergang med hedningefolkene         
Døden og dødsriket         
Avgrunnen         
De dødes oppstandelse         
Tusenårsriket         
Tusenårsrikets administrasjon         
Tusenårsrikets gudsdyrkelse         
Gehenna         
Fullendelsen