Ordet og Israels prosjekter

Evangeliet til jødene
Profetordet til menighetene

Lev Leman Israel

            

Ordet & Israel støtter Lev Leman Israel bl.a som hjelper fattige etiopiske studenter til utdannelse 

 

Ordet & Israel støtter Israel College of the Bible som utdanner jødiske og arabiske ungdommer 

 

Bibeltrykkeri i Jerusalem

Ordet & Israel støtter Keren Ahvah Meshhihit som trykker bibler og annem kristen litteratur på flere språk

       

Ordet & Israel støtter den arabiske menigheten til Naim Khoury i Betlehem.