Hjelp til Israel
Vipps 18720

BLE BIBI ULOVLIG POLITI-OVERVÅKET?

Ble Bibi ulovlig politi-overvåket?
Pegasus-skandalen har ført til ukelange utsettelser i rettsmøtene der Bibi Netanyahu er tiltalt for angivelig korrupsjon.
 

 
Spørsmålet om politiet i Israel ulovlig har avlyttet tidligere statsminister Bibi Netanyahu, og om straffesaken mot Bibi i virkeligheten bygger på ulovlig overvåkning, er blitt det mest dramatiske enkelt-spørsmålet innenfor den israelske politi-skandalen.
Dommerne i Bibis straffesak har suksessivt gjennom flere uker utsatt rettsmøtene i den langdryge korrupsjons-straffesaken mot Bibi – i påvente av at påtalemyndighetens statsadvokater skal finne ut om riksadvokatens tiltale bygger på ulovlig overvåkning fra politiets side.
 
Ny-definerte korrupsjonsbegrepet
Det er en såkalt korrupsjons-straffesak den forrige riksadvokaten har reist mot den israelske ex-statsministeren. Halve Israel er overbevist om at korrupsjons-tiltalen er oppdiktet og at straffesaken i virkeligheten er parti-politisk venstrevridd misbruk av politi og rettsvesen. Bibi Netanyahu har selv sagt akkurat dét mange ganger.
Politi-etterforskningen mot Bibi begynte allerede for 7 år siden, i 2015. Da hadde Bibi akkurat vunnet det israelske valget. Partiene på venstresiden hadde opplevd en velgersvikt som var aldeles uten sidestykke. I desperasjon hørte man tapende politikerne straks etter valget jamre seg utilslørt over at det var komplett umulig å vinne noe valg, hvis man ikke først kunne få Bibi fjernet fra statsministerstolen med hjelp fra politi og domstoler.
Straks etter disse reportasjene i 2015 kom nyheten om at politiet var begynt å korrupsjons-etterforske den sittende statsministeren. Til å begynne med fant så politiet ingenting. Men så fikk økokrim-etterforskerne gehør hos juristene i påtalemyndigheten for at de kunne ny-definere korrupsjonsbegrepet og regne det som straffbart når den israelske statsministeren forhandler med aviseiere om mediedekningen sin. Det gjør riktignok også alle andre politikere. Men i statsministerens tilfelle ble dette plutselig regnet som korrupsjon og definert som en straffbar handling.
 
Tror politi og rettsvesen misbrukes
Det er denne nye definisjon av korrupsjons-begrepet som nå er hovedtemaet i den årelange pågående straffe-saken mot den tidligere israelske statsministeren. Trass i all fiendtlig mediedekning har det vist seg at velgerflertallet ikke bryr seg om hele straffesaken. De har fortsatt å gi Bibi seieren ved valg etter valg. Halve velgerfolket tenker at det tvert imot er politiet og juristene som misbruker rettsvesenet i forsøkene på å bli kvitt Israels mest vellykkede statsminister.
Allerede før Pegasus-skandalen nylig eksploderte i mediene har påtalemyndighetens beviskjede dessuten vist mange tegn på å rakne. I rettssalen viser det seg igjen og igjen at påtalemyndighetens vitner sier det motsatte av det som anklagerne egentlig ville ha vitnene til å si. Gang på gang benekter vitnene enkeltheter i det hendelses-forløpet som det nokså spesielle korrupsjons-byggverket til påtale-juristene og økokrim-etterforskerne utgjør.
 
Ga junior telefonen sin til moren?
Nå i februar er Pegasus-skandalen kanskje kommet på toppen av alt dette. Det er blitt offentlig hevdet at den mest stillferdige av Bibi Netanyahus egne sønner, Avner Netanyahu, er blitt ulovlig telefon-overvåket – sammen med en lang rekke fortrolige medarbeidere og arbeidskolleger i kretsen rundt statsministeren.
Noen mener til og med å vite at Avner Netanyahu i virkeligheten bare kjøpte og registrerte den aktuelle telefonen på sitt eget navn, for deretter å gi den til moren sin, fru Sara Netanyahu. I så fall er det kanskje den tidligere statsministerens hustru som egentlig er blitt hemmelig total-overvåket.
Bibi selv bruker angivelig aldri mobiltelefoner. Derfor er det folkene rundt ham som eventuelt må overvåkes, hvis man i realiteten er ute etter å overvåke Bibi selv.
 
Kjernespørsmål for politiet
En pressekommentator har omsider dristet seg til å stille et kjernespørsmål: Hvis det skulle vise seg at anklagene mot Bibi blant annet også er resultat av at politiet selv har brutt loven, hva er da egentlig verst for Israel: At statsministeren kanskje har krenket jurist-meninger om korrupsjonsbegrepet, eller at politiet selv i et stort antall tilfeller med vitende og vilje har brutt selve loven?
Presse-veteranen som omsider har stilt dette spørsmålet heter Herb Keinon. Han skriver for The Jerusalem Post.
I USA fastsetter en egen konstitusjonell bestemmelse av ulovlig innhentede politi-beviser automatisk skal underkjennes av domstolene. I Israel fins det ikke noen slik regel. Men det fins en rettspraksis som gjør det mulig for domstoler å underkjenne ulovlig innhentede politi-beviser fra sak til sak.
Foreløpig er siste ord om politi-skandalens eventuelle virkninger på Bibi-saken neppe sagt. Men uansett har mange i Israel på en ny måte fått øynene opp for farene ved at overvåkerne selv eventuelt ikke overvåkes.