Hjelp til Israel
Vipps 18720

KAN SKOGPLANTING FELLE BENNET-REGJERINGEN?


Bilde Statsminister Naftali Bennet 

Kan skogplanting felle Bennet-regjeringen ?
For første gang i israelsk politikk er skog-planting blitt partipolitisk konflikt-stoff med sprengkraft nok til – kanskje – å kunne felle regjeringen.

Nøkkel-aktøren bak skogplantingen i Israel er det svært idealistiske innsamlingsfondet for israelsk skogplanting, Jødisk Nasjonalfond (på hebraisk: Keren KaJemet LeJisrael). Dette fondet har også en egen norsk innsamlings-komité som hvert år kan sende et hyggelig innsamlet beløp til Israel til fortsatt skogplanting i ørkenen.
Det har antagelig aldri før hendt at skogplanting har hatt utilsiktede følgevirkninger på en vei som kan lede til full regjeringskrise. Men det er altså det som nå synes å skje i Negev, i ørkenområdene sør for Jerusalem.
 
Arabiske beduiner protesterte
Skog ble trofast plantet i mer og mer av områdene som den israelske staten eier i disse særlige ørkenstrøkene. Men så begynte de arabiske beduinene å protestere mot skogplantingen. Ørkenen hadde vært deres tradisjonelle bo-område mens de flyttet fra teltleir til teltleir. Men de eide egentlig ikke ørkenlandet. De bare brukte ørkenen – med andre ord de lette opp de sparsomme gress-tustene slik at husdyrene deres kunne beit en liten stund på hvert sted – før de måtte flytte videre til en annen teltleir.
Slik omtrent var det gamle bildet av Israels arabiske beduin-stammer.
Men i det moderne israelske velferdssamfunnet er disse arabiske beduinene kommet i vane med å omdanne seg selv til bymennesker. De har etablert uformelle by-bebyggelser. De har til og med bygget seg hundrevis av faste boliger – uten å søke om byggetillatelse på vanlig byggesak-vis. Og myndighetene har lenge sett gjennom fingrene med hele utviklingen.
 
Torden-støtte til de som protesterer
Men i Naftali Bennets regjerings-koalisjon er det et arabisk utbryter-parti som for aller første gang i Israels historie er blitt regjerings-medlem. Partiet heter Raam. Det betyr «torden».
Raam har fire folkevalgte i parlamentet. Uten disse fire stemmene ville Bennet-regjeringen ha falt. Men velgerflertallet bak dette lille partiet er for det meste nettopp de arabiske beduinene i Negev – og generelt i det sørlige Israel.
Når de arabiske beduinene nå protesterer så heftig mot fortsatt skogplanting – svarer regjeringspartiet Raam med full solidaritet: – Hvis det blir plantet så mye som et eneste tre til på den statseide landjorden, vil Raam svare med å stemme imot alle lov-utspill fra Bennet-regjeringen, heter det i Raams ultimatum.
I første omgang førte denne utpressings-taktikken ikke frem. Den ansvarlige statsråden for skogplantingen til Jødisk Nasjonalfond nektet å stanse skogplantings-programmet. De nye trærne ble alle planet ut. Kanskje trodde man ikke helt på det lille partiets trussel om regjerings-sabotasje.
 
Lovgivning lammes
Men etter dette har Bennet-regjeringen fått problemer med å få lovforslagene sine klubbet med beslutningsdyktig flertall i det israelske parlamentet Knesset. Høyre-opposisjonen under ledelse av Bibi Netanyahu opplever derimot at lovforslag de fremmer, får uventet støtte.
Slik synes akkurat nå den ferskeste skogplantingen sør i Negev å true med å handlings-lamme lovgivnings-prosessen til Naftali Bennets regjering.
Hittil har man riktignok styrt unna alvorlige kampvoteringer om virkelig store og betydningsfulle lovsaker. Men det er grenser for hvor lenge man kan styre utenom konflikten bare ved å omjustere de folkevalgtes dagsorden.
Derfor knaker det nå styggere enn før i regjerings-samholdet i stor-koalisjonen til statsminister Naftali Bennet, forsvarsminister Benny Gantz, utenriksminister Jair Lapid og finansminister Avigdor Lieberman.