Hjelp til Israel
Vipps 18720

70 års markering og fest for Greåker Frikirkes Mannsmusikk 12-13 oktober v/ Gordon Tobiassen

Lørdag 12. kl.18.00 Innbudt gjester
Søndag 13. kl.11.00 Møte
Søndag 13. kl.18.00 Møte