gratis gratis funn
Bli medlem av Ordet og Israel og styrk opinionen for det jødiske folks sak!


har som forutsetning for sitt
arbeide Jesu ord:
Skriften kan ikke settes
ut av kraft Joh 10:35b

Siste blad i PDF-format

40. årgang mars 2017 - nr. 1

40. årgang mars 2017 - nr. 1


Last ned Adobe Acrobate Reader gratis


Siste artikler
GUDS LAND - DET GODE LANDET
Av Charles Hansen
2017.11.14


GUDS LAND - ISRAELS LAND
Av Charles Hansen
2017.09.05


GUDS FOLK - ET FORLØST FOLK
Av Charles Hansen
2017.04.26


GUDS FOLK - ET HELLIG FOLK
Av Charles Hansen
2017.02.13


GUDS FOLK - ET UTVALGT FOLK
Av Charles Hansen
2016.11.08


GUDS ORD - ÅPENBARINGEN I NT
Av Charles Hansen
2016.09.01


Guds ord - Brevene i NT
Av Charles Hansen
2016.05.25


Guds Ord - Apostlenes gjerninger i NT
Av Charles Hansen
2016.05.25


Guds ord - Evangeliene i NT
Av Charles Hansen
2016.05.25


Guds ord - skriftene i GT
Av Charles Hansen
2015.09.01


Guds ord - Profetene i GT
Av Charles Hansen
2015.05.05


Hva ligger bak medienes urettferdige dekning av Israel?
Av
2015.02.23


Guds ord - Loven i GT
Av Charles Hansen
2015.02.10


Guds ords inspirasjon og autoritet
Av Charles Hansen
2014.11.18


Guds rike - fra Herrens dag til Guds dag
Av Charles Hansen
2014.09.03


Guds rike - fra Herrens vredes dag til hans veldes dag
Av Charles Hansen
2014.05.06


Islam på endetidens historiske arena i dyrets skikkelse
Av Gordon Tobiassen
2014.04.07


GUDS RIKE - FRA PINSEDAG TIL FORLØSNINGENS DAG
Av Charles Hansen
2014.02.04


Guds rike - fra Jesu fødsel til hans himmelfart
Av Charles Hansen
2013.11.13


Israel og paktene
Av Thor Evje
2013.11.06


GUDS RIKE - FRA SAMUEL TIL MALAKI
Av Charles Hansen
2013.08.27


Guds rike fra Noah til dommertiden
Av Charles Hansen
2013.04.28


Israels landløfter en viktig nøkkel
Av Gordon Tobiassen
2013.02.24


Guds rike fra evighet til vannflommen
Av Charles Hansen
2013.02.04


Løvhyttefesten
Av Charles Hansen
2012.11.08


Den store forsoningsdagen
Av Charles Hansen
2012.08.30


Basunklangdagen
Av Charles Hansen
2012.05.02


Ukenes høytid
Av Charles Hansen
2012.01.27


Førstegrødens høytid
Av Charles Hansen
2011.11.09


De usyrede brøds høytid
Av Charles Hansen
2011.09.01


Hvem skal styre Jerusalem?
Israel Report 2017.11.09

Siden juni i år har to lovforslag som gjelder Jerusalem blitt lagt frem for det israelske parlamentet, Knesset. Forslagene blir nå vurdert, og dersom de blir vedtatt, vil de fundamentalt endre karakteren til det Jerusalem vi kjenner i dag


Jerusalem

Det første lovforslaget handler om endring av en grunnleggende lov (Basic Law) som kalles «Jerusalem, Israels hovedstad». Det andre lovforslaget kalles «Jerusalem og dets døtre», men refereres vanligvis til som «Lovforslaget om større Jerusalem».

Dersom forslaget «Jerusalem, Israels hovedstad» blir vedtatt, vil det for ettertiden kreves et flertall i Knesset på minimum 80 (av totalt 120) medlemmer for å overføre noen del av Jerusalem til en fremmed makt. Forslaget er et forsøk på å forhindre delingen av Jerusalem i forbindelse med en mulig fremtidig fredsavtale. Men forslaget vil også gjøre det mulig for Knesset å justere kommunegrensene til Jerusalem. Hensikten med det er å ekskludere visse arabiske deler av Jerusalem som ligger på den andre siden av sikkerhetsgjerdet (men fortsatt innenfor Jerusalems kommunale grenser) slik som Kafar Aqub og Shuafat - og etablere en egen kommune for dem.

Hensikten med lovforslaget Større Jerusalem er den motsatte; å inkludere jødiske byer eller bosettinger nær Jerusalem slik som Givat Zeev, Maale Adumim, Efrat og Beitar Illit innenfor de kommunale grensene. Dersom disse endringene blir gjort vil ytterligere 120 000 jøder bli innbyggere i Jerusalem, mens 120 000 arabere vil miste denne statusen og bli innbyggere i nye kommuner. Målet er selvfølgelig å styrke det jødiske flertallet i Jerusalem. For tiden er tallene henholdsvis 62% mot 35% for jøder respektive arabere. Kristne og andre utgjør de resterende 3%.

Lovforslagene har skapt en merkelig blanding av støtte og opposisjon i Knesset. Generelt sett er høyresiden for, og venstresiden mot, forslagene. Men visse representanter på høyresiden har gått sammen med venstresiden i sin motstand mot forslagene fordi de motsetter seg enhver deling av Jerusalem og frykter at de nye arabiske nabolagene til slutt vil bli overtatt av De palestinske selvstyremyndighetene (PA).

Jerusalem er det mest følsomme av alle stridsspørsmål i konflikten mellom araberne og Israel. I Jerusalem kulminerer alle de andre utfordringene slik som land, historie, opprinnelse, krav om eierskap, religion, og demografi. Her slår de inn med full kraft. For enhver objektiv observatør er de jødiske kravene på Jerusalem åpenbare; jødene «oppfant» Jerusalem. Men muslimene har også en 1400-årig historie i byen, og deres historie er svært synlig på overflaten av den historiske delen av Jerusalem. De store unntakene er den store jødiske gravplassen på Oljeberget, og selvfølgelig støttemurene omkring Tempelhøyden inkludert Vestmuren.

Hensiktene med lovforslagene er logiske og forståelige, men de har en alvorlig mangel: de fratar rettigheter som allerede er gitt. De araberne som skal inngå i en ny kommune, er allerede innbyggere i Jerusalem. Dette ble de i 1967 da Israel umiddelbart etter Seksdagerskrigen utvidet kommunegrensene for Jerusalem. Denne grenseutvidelsen ble gjort hovedsakelig av sikkerhetshensyn, men den inkluderte mange arabiske landsbyer. Man kan ikke bare ta deres rettigheter fra dem.

Men en annen faktor som i sterk grad påvirker demografien i Jerusalem er byggetillatelser. Kostnadene ved å bo i Jerusalem er svært høye, og dette skyldes for det meste mangel på boliger. I dag ligger de åpne områdene, som er tilgjengelige for bygging i Jerusalem, i den østlige delen. I vest grenser Jerusalem til skoger og nasjonalparker som må vernes.

Men hver gang Israel kunngjør byggeplaner i Øst-Jerusalem skaper det internasjonale reaksjoner, så byggingen er derfor begrenset. Det er her den israelske regjeringen trenger mot til å gjøre det som er best for nasjonen og for Jerusalem; de bør fatte en endelig beslutning om at et forent Jerusalem alltid vil forbli en del av Israel. Israel sender fortsatt blandede signaler i forhold til dette spørsmålet, med regjeringsrepresentanter som nå og da antyder å dele Jerusalem. Deretter bør Israel avgjøre hvilke områder som trengs for å utvikle Jerusalem, annektere dem om nødvendig, og begynne å bygge.

Jerusalem bør ha et jødisk flertall på minst to tredjedeler. Dette er ikke politisk korrekt språk i vårt samfunn, men dette er løsningen som garanterer fremtiden for både jøder og arabere i Jerusalem. Man kan stole på at Israel vil respektere rettighetene til andre religioner og folk i byen – i motsetning til om araberne skulle styre. Sist gang de gjorde det, i 1949-1967, drev de ut alle jøder fra deres del av Jerusalem og ødela jødiske fornminner.

Veien til å sikre et jødisk flertall kan imidlertid ikke være å ta bort rettigheter fra de arabiske innbyggerne. Det er ikke slik et demokrati fungerer; det er ikke humant. I stedet bør Jerusalems grenser utvides for å inkludere jødiske forsteder, og man bør bygge hus i stor skala. Sant, dette vil skape et internasjonalt opprør, men det vil være den beste løsningen for både jøder og arabere i Jerusalem.

Nok en gang heller det internasjonale samfunnet bensin på bålet i konflikten. Ved å nekte Israel å bygge i Øst-Jerusalem tvinger de israelske politikere til å forsøke andre metoder for å garantere det jødiske flertallet i byen. Resultatet kan bli mindre rettigheter for araberne og mer spenning i byen. Israel kan ikke og bør ikke gi opp noen del av Jerusalem. Hvis det internasjonale samfunnet kunne akseptere det faktum, ville mye strid og spenning unngås. 

GAVER TIL ORDET OG ISRAEL

Alle som ønsker å gi en gave til Ordet og Israel kan innbetale denne til vår bankkonto: 7874 06 25224.


THOR EVJE ER DØDThor Evje døde den 14. oktober etter lengre tids sykdom og ble begravet den 24. samme måned. Ordet og Israel la ned krans på hans båre.

Thor var med og stiftet Den norske bevegelsen Ordet og Israel. og han ble helt fra starten innvalgt i bevegelsens styre. Jeg har derfor hatt den glede å samarbeide med ham i mange år.

I flere år hadde han ansvaret med å finne og oversette nyheter til vårt blad og hjemmeside. Dette hjalp han meg trofast med helt til noen få dager før sin død.

Thor Evje gjorde således en stor og langvarig innsats for Ordet og Israel, noe vi vil takke ham hjertelig for. Vi lyser fred over hans minne.


Ole Bernhard Sørbøe


JOFFI Norge - bankkonto: 1503 27 18318Joffi Norge er ungdomsarbeidet til bevegelsen Ordet og Israel. Vi er en bevegelse som har det formål å fremme Bibelens syn på Israel og det profetiske ord blandt ungdommer i Norge. Den måten vi ønsker å gjøre det på er blant annet ved å arrangere turer til Israel for ungdom. Vi ønsker også å bygge opp et godt arbeid i Norge, gjennom Joffi-grupper, leirer/konferanser, møter, og Ordet og Israels sommerstevne.

Gave til vårt ungdomsarbeid! Bruk bankkonto 1503.27.18318

Vi trenger din støtte for å kunne gi ungdom i dag bedre kjennskap til Bibelen, Israel og det jødiske folk.

Vil du også ha skattefradrag for din gave til oss? Send oss ditt fødselsnummer (11-siffer). Alle gaver mellom kr 500,- og kr 12.000,- gir rett til skattefradrag.

Ønsker du å bli fast giver? Sender du oss ditt fødselsnummer og beløpet du ønsker å støtte oss med i måneden, kvartalet, halvåret eller lignende og oppretter fast trekk fra din bankkonto i banken/nettbanken din
For å bli fast giver eller registrere ditt fødselsnr. eller andre spørsmål. Bruk kontaktskjema under.


Lytt til jødiske familier som feirer sjabbát sammen i JerusalemDet er en opplevelse å se og høre disse jødiske familier som synger og spiser sammen som en innledning til sjabbáten. Spesielt er det gripende å se barnas glede og engasjement.


Ny bok fra Charles HansenBoken "Husholdninger, hemmeligheer og høytider" kan nå bestilles fra vårt kontor.


AnnonseTil hjemmeside, klikk på Annonse øverst!


Bli medlem av Ordet og Israel!Kanskje du allerede er abonnent på vårt blad Ordet og Israel? Hvorfor ikke også bli medlem av bevegelsen, og på denne måten støtte vårt arbeide? Jo flere medlemmer vi blir, jo sterkere opinion kan vi være for Israel og det jødiske folks sak.

Medlemsavgift kr. 350,- pr. år, kr, 200,- for pensjonister og studenter. Medlemsskap pensjonistektepar kr. 300,-, og medlemsskap ektepar kr. 600,-. Medlemsskap for Joffi(ungdom) er gratis.

Kun abonnement på blad kr. 100,- pr. år.

Kontakt vårt kontor ved å klikke på blå overskrift.


Mange lokale grupper i Ordet og IsraelOrdet og Israel har nå 19 lokale grupper i sving rundt i landet. Shalomgruppen i Oslo, Haldengruppen, Mevasseretgruppen i Fredrikstad, Hatikvagruppen i Tysse ved Bergen, Larvikgruppen, Giskegruppen ved Ålesund, Tønsberggruppen, Sandefjordgruppen, Altagruppen, 2 bibelgrupper i Vestfold, Verningengruppen i Vestfold, Israelgruppen i Kristansand, Israelgruppen i Trondheim, Israelgruppen i Bergen, Israelgruppen i Stavanger, Shofargruppen i Mandal samt Ordet og Israelgruppen i Haugaland, samt i Folloregionen i Akershus.Video med jødisk morgenbønnesangDenne oppmuntrende og lystige videoen med en religiøs jødisk morgensang, sunget av de jødiske sangerne i Yigdal by Kol Ish – From Daily Jewish Prayer.

Under morgenbønnen i synagogen drømmer disse 5 jødiske gutter om tiden på kibbutzen.

Klikk på blå overskrift og husk å se på videoen med full skjerm!


VIDEO - Davids 3.000 år gamle by er åpnet for turisterVed å klikke på blå overskrift kan du se en fantastisk DVD fra YouTube fra kong Davids 3000 år gamle Jerosjalayim.


KONTAKT Ordet og Israels kontorSekretær Arve Solberg

Kontoradresse: Håvundv. 187, 3714 Skien
E-mail: kontor@ordetogisrael.no
Telefon: +47 913 96 815
Bankkonto: 7874 06 25224

Formann: Gunnstein Nes, tlf. +47 970 74 750

Reisesekretærer: Charles Hansen, tlf. +47 480 07 163
Gordon Tobiassen, tlf. +47 926 48 972

Ansv. redaktør: Dagfinn Nese, tlf. +47 924 03 414

Infokonsulent: Ole Bernhard Sørbøe, tlf. +47 458 71 980
E-mail: obsorboe@ordetogisrael.no


Årsmelding for 2016-2017 MED ÅRSREGNSKAP FOR 2016Joffi Norge påJoffi Norge er Ordet og Israels ungdomsarbeide. Her vil JOFFI-styret legge ut aktuelt Israelsstoff.

Klikk på blå overskrift, og du vil komme inn på Joffi Norges Facebookside!


Ønsker du info om Israel til din e-mail?

Ordet og Israel sender ut regelmessig informasjon og nyheter til alle som ønsker dette.

Klikk på overskriften og oppgi navn og e-mailadresse så vil du få nyheter tilsendt fra oss.

Din e-mailadresse forblir skjult ved alle utsendelser av info.


Boken "Jerusalem"Ordet og Israel sender i disse dagar ut en ny bok om Jerusalems historie skrevet av Kjell Furnes.

Mer om boken, klikk på blå overskrift!


Besøk Ordet og Israel i Danmarks hjemmesideKontoret i Danmark

Helt siden Den norske bevegelsen Ordet og Israel startet i 1978, har vi stått i nær kontakt med vår eldre søsterbevegelse i Danmark.Med Israel for Fred MIFFOrdet og Israel er organisatorisk medlem av organisasjonen Med Israel for Fred - MIFF. MIFF driver et meget godt informasjonsarbeide om Israel og Midt-Østenkonfllikten.


Ordet og Israel (Norge) på

Hjelp Jødene Hjem er vår samarbeidspartnerOrdet og Israel står bak Hjelp Jødene Hjem. Vi er representert i organisasjonens representantskap.


Felleskomiteen for Israel - FKIFelleskomitéen for Israel er et nettverk av norske organisasjoner som på ulikt vis arbeider for Israel og det jødiske folk. Ordet org Israel sammen med Israels venner på Stortinget samt flere Israelvennlige organisasjoner står bak komiteen. Styreleder er Conrad Myrland fra Med Israel for Fred.


Ny bok til salgs på vår nettbutikkDenne boken selger vi nå for nedsatt pris kr. 110,-. Det er en meget god bok, som vi kan anbefale på det beste, og som blant annet tar for seg temaet Israel og endetiden.

Den kan også med fordel brukes i bibelstudiegrupper. Forfatteren er Ordet og Israels fylkessekretær i Trøndelagsfylkene, Kristian Fagerli.

Boken kan bestilles fra vårt kontor, klikk på overskriften!


Besøk Jerusalem Biblical ZooMidt i Jerusalem finner du Jerusalems bibelske hage med alle Bibelens dyr. 750.000 israelere og utenlandske turister besøker hagen hvert år.

Klikk på blå overskrift og se videoen!


Sangen El Shaddai - Gud den allmektigeEl Shaddai, hebraisk for Gud den allmektige. Kanskje det fineste navn på Israels Gud.

Sangen blir sunget av Amy Grant og er tekstet. Flotte malerier fra Jesu liv følger sangen.