Evangeliet til jødene
Profetordet til menighetene

Israel hædrer Ordet og Israel

Ved en flot ceremoni i Jerusalem den 31. oktober modtog Ordet og Israel en hædersbevisning fra den israelske stat for sit hjælpearbejde i Israel. Hædersbevisningen blev overrakt af den israelske arbejds- og socialminister Eli Yishai til Aase og Per Weber, der modtog den på vegne af Ordet og Israel.

- Vi er meget glade for, at den israelske stat påskønner det arbejde, vore medarbejdere i Israel har gjort gennem mange år, siger Per Weber. Som kristne har vi modtaget så meget godt fra Israel. Det er gennem Israel, vi har fået de bibelske skrifter, og først og fremmest var det gennem Israel, at Gud gav os Jesus som frelser og Messias. Derfor vil vi gerne gennem vores tjeneste i Israel hjælpe og støtte mennesker, der har brug for det, og på den måde udtrykke vores taknemlighed til Guds gamle ejendomsfolk.

Hvert år hædrer Arbejdsministeriet i Israel en række personer og organisationer, som har udført et frivilligt hjælpearbejde til gavn for andre mennesker i Israel. Man kan ikke søge om hædersbevisningen, men skal indstilles til den. Indstillingerne til prisen behandles i en komite, der udvælger årets prismodtagere. I år var der indstillet 300 personer og institutioner. Blandt dem udvalgte komiteen 20 prismodtagere, 19 israelske og en udenlandsk, nemlig Ordet og Israel.

Det er kun anden gang i de 17 år, hvor hædersbeviserne er blevet uddelt, at en af dem er tilfaldet en kristen organisation.

 

Fest i teatret

Prisoverrækkelsen foregik i Jerusalems teater, hvor omkring 1000 mennesker fra hele Israel var samlet for at overvære ceremonien.

Der blev holdt taler af arbejds- og socialminister Eli Yishai, knessetmedlem David Tal, der er formand for udvælgelseskomiteen, og kontorchef Danni Scheffer, der leder den afdeling i ministeriet, der har ansvaret for frivilligt hjælpearbejde.

Hver af de 20 prismodtagere blev præsenteret i en tale, der begrundede komiteens udvælgelse af dem. Aase og Per Weber blev præsenteret som »protestantiske kristne fra Danmark, som gennem organisationen Ordet og Israel sender volontører til hjælpearbejde i Israel«.

Efter præsentationen overrakte arbejdsministeren et »hædersskjold« med inskription til hver enkelt af prismodtagerne.

Et ungdomsorkester medvirkede ved ceremonien og spillede blandt andet »Halleluja« og den israelske nationalsang »Hatikva«

 

Glæde over hæderen

Inden festen i teatret var Aase og Per Weber sammen med de øvrige prismodtagere inviteret til reception med de ledende embedsmænd fra ministeriet og udvælgelseskomiteen.

Senere på dagen holdt Ordet og Israel selv en lille reception i centret i Jerusalem for at markere dagen. En del af bevægelsens israelske venner var mødt op for at fejre begivenheden sammen med alle medarbejderne i Israel.

Per Weber understreger, at det er det arbejde, medarbejderne i Israel i årevis har udført i hjemmeplejen, på handicaphjem, hospitaler og andre institutioner, der er baggrund for hædersbevisningen. Og det arbejde har kun været muligt, fordi der er kristne i Danmark, der har støttet Ordet og Israel med både penge og forbøn.

- Det er vore venner hjemme i Danmark, der gennem deres støtte gør arbejdet muligt, siger Per Weber. Derfor vil vi også i forbindelse med denne hædersbevisning fra den israelske stat sende takken videre til vennerne - de skal vide, at deres støtte til Israel bliver påskønnet!