Evangeliet til jødene
Profetordet til menighetene

Kontakt Ordet&Israel

Ordet&Israel
Postboks 2414
3746 Skien

Kontortid
Mandag-fredag 9-14
Tlf: 913 96 815
Mail: kontor@ordetogisrael.no

Ordet&Israels bankkonto
Kontonr.: 7874 06 25224